เกาหลีมีลุ้น เข้าร่วมประมูล โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 17 มิ.ย. 2560 07:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/975375

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากการเป็นประธานการประชุมโครงการห้วยหลวง ว่า หลังจากกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้ ในการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจนแล้วเสร็จ คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างรวมกว่า 21,000 ล้านบาท ที่ประชุมครั้งนี้จึงสั่งการให้กรมชลประทาน สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เดินหน้าโครงการ โดยไปจัดทำรายละเอียดของแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ และแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้เกาหลีใต้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย

ทั้งนี้ข้อสรุปเบื้องต้น แบ่งออกได้ 2 แนวทาง คือ 1.หากจะใช้งบประมาณปกติ กรมชลประทาน ต้องจัดทำรายละเอียดการใช้งบประมาณในแต่ละปีว่าจะใช้เท่าใด ภายใต้กรอบระยะเวลาโครงการ 9 ปี และเปิดโอกาสให้เกาหลีใต้ เข้าร่วมแข่งประมูลก่อสร้างโครงการเหมือนเอกชนรายอื่นๆและ 2.ใช้เงินกู้จากรัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้เงื่อนไขที่อัตราดอกเบี้ยจะต้องถูกกว่าแหล่งเงินภายในประเทศ และเปิดโอกาสให้เกาหลีร่วมแข่งประมูลก่อสร้างโครงการตามปกติ

“โครงการห้วยหลวงของไทย คงไม่สามารถยกให้ทางฝ่ายเกาหลีใต้ก่อสร้างทั้งหมด เหมือนกับโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดซื้อจัดจ้าง และทางกระทรวงเกษตรฯเอง ก็ไม่มีแนวคิดที่จะใช้มาตรา 44 (ม.44) แก้ไขปัญหาดังกล่าว”

สำหรับโครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ได้มีการศึกษาระหว่าง 2 ประเทศเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และดึงน้ำที่เอ่อจากฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาเก็บไว้ในฝั่งไทยเพื่อใช้เป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งลดผลกระทบน้ำท่วมและฝนแล้ง.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: