มทร.ห่วงไทย4.0ลืมรากฐานวัฒนธรรม ชี้กระทรวงศึกษาฯต้องจัดระบบตั้งแต่ต้น

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239900

วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกท์ต่างๆ ทำให้หลายมหาวิทยาลัยมีการตื่นตัวและหันมามุ่งเน้นทิศทางการเรียนการสอน เพื่อตอบรับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงจัดทำแผนเพื่อเสนอของบประมาณนั้น ทำให้ตนรู้สึกกังวลว่าหากทุกมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นแต่ในเรื่องดังกล่าวจะหลงลืมสร้างความเข้มแข็งในหลักสูตรวิศวกรรมพื้นฐาน เพราะวิศวกรรมศาสตร์เป็นพื้นฐานที่จะต้องต่อยอดไปสู่วิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมกะโปรเจกท์ที่เกิดขึ้น และในขณะนี้การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศก็ได้เดินมาถูกทางแล้ว ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวต่อไป

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การกำหนดทิศทางของเมกะโปรเจกท์นั้น หน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรร่วมมือกันในการจัดวางทิศทาง เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการใช้แรงงาน การวางแนวทางภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีการวางเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการนั้น การจัดระบบการศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดเรื่อยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ตนยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเดิมที่จะหายไป จะต้องมาคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้ศิลปวัฒนธรรมเดิมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่หนีไปจนหมดไม่มีรากฐานของศิลปวัฒนธรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: