พสกนิกรเชียงใหม่ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/240058

วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 13.23 น.

14 ต.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และในเวลา 13.00 น. พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

เวลา 14.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

เวลา 16.30 น. พิธีทำบุญทางศาสนา 5 ศาสนา เพื่ออุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ การแต่งกายสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธี ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพ หรือ ชุดสากลไว้ทุกข์

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือ สถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานบันเทิงให้งดการแสดงเพื่อความบันเทิง หรือจัดงานรื่นเริงต่างๆ และขอให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดสถานที่ บริเวณห้องโถง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่, ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความจงรักภักดี ลงนามถวายอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: