พระราชกิจสรงน้ำพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/240030

วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 09.32 น.

พระราชกิจ

สรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

1. สมเด็จชพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา)

2.เสด็จขึ้นทางบันไดพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จเข้าในพระฉาก ซึ่งพระบรมศพบรรทมอยู่บนพระแท่น

3.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สำหรับพระบรมศพบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร

4.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมศพ

5. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับหม้อน้ำพระสุคนธ์ โถน้ำขมิ้นและโถน้ำอบไทย จากเจ้าพนักงานสนมพลเรือน ถวายสรงที่พระอุระพระบรมศพ จากนั้น ทรงหวีเส้นพระเจ้าขึ้นครั้งหนึ่ง หวีลงครั้งหนึ่ง แล้วหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วหักพระสางนั้น วางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่ (ขณะนั้น พนักงานประโคม มโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่กลองชนะ ปีพาทย์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงถวายพระเกียรติ นาทีละ 1 นัดตลอดเวลา หยุดยิงเมื่อเชิญหีบพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดล)

6. เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์ที่นอกพระฉาก (เจ้าพนักงานภูษามาลา ถวายเครื่องพระสุกำพระบรมศพ เสร็จแล้ว)

7.เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าไปทรงวางซองพระศรี บรรจุดอกบัวและธูปเทียน ทรงรับแผ่นทองคำจำหลักลายปิดพระพักตร์ ทรงรับพระชฎาห้ายอดเจ้าพนักงาน วางข้างพระเศียร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: