ผู้โดยสารเฮ! ดีเซลลด ประกาศลดค่าตั๋วเรือทุกชนิด เริ่ม 21 มิ.ย.

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 16 มิ.ย. 2560 18:12

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/975080

กรมเจ้าท่า ปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงข้ามช่วงอยู่ในระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร มีผลใช้บังคับวันที่ 21 มิ.ย. นี้

วันที่ 16 มิ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 ก.ย. 2559 ได้มีประกาศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากราคาน้ำมันได้เปลี่ยนแปลงข้ามช่วงอยู่ในระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร ติดต่อกัน 10 วัน กรมเจ้าท่า จึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็นไป ตามประกาศของคณะกรรมการฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จะใช้ราคาที่อยู่ในช่วงอัตราที่ 2 ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร ดังนี้ เรือด่วนเจ้าพระยา(ธรรมดา) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8, 10, 12 บาท ตามระยะ สำหรับเรือด่วนพิเศษ(ธงส้ม) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 บาท เรือด่วนพิเศษ (ธงเหลือง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 19 บาท ส่วนเรือด่วนพิเศษ (ธงเขียว) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 12, 19, 31 บาท ตามระยะ ในด้านเรือโดยสารคลองแสนแสบ กำหนดอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 บาทตามระยะทาง

สำหรับอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา คณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราที่ 3 โดยแยกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วย เส้นทางนนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3 บาท

กลุ่มที่สองประกอบด้วยเส้นทาง โอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาท กลุ่มที่สาม มี 1 เส้นทางคือ สี่พระยา-คลองสาน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาท กลุ่มที่สี่ประกอบด้วยเส้นทาง พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5 บาท และกลุ่มสุดท้าย มี 1 เส้นทาง คือ ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาท.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: