ปลุกเอสเอ็มอีลงทุนชายแดนเพิ่ม

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 16 มิ.ย. 2560 05:30

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/974272

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเพิ่มเติม จากเดิมที่มีเฉพาะมาตรการด้านภาษี เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสินเชื่อ เป็นต้น พร้อมให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด่านศุลกากรตามแนวชายแดน 15 ด่าน ใน 10 เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด่านของประเทศเพื่อนบ้าน ให้สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติอัตราค่าเช่าสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี ที่ราคา 1,200 บาทต่อไร่ต่อปี และค่าธรรมเนียมในอัตรา 20,000 บาทต่อไร่ต่อ 50 ปี ส่วนที่ จ.นครพนม กำหนดอัตราค่าเช่าที่ราคา 8,400 บาทต่อไร่ต่อปีและค่าธรรมเนียม 140,000 บาทต่อไร่ต่อ 50 ปี โดยจะปรับขึ้น 9% ในทุก 3 ปี ขณะที่การนิคมอุตสาหกรรมจะได้ส่วนลด 30% ขณะเดียวกันยังให้สิทธิประโยชน์ เพื่อเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด คือ จ.ตาก จ.กาญจนบุรี และ จ.นครพนม เพื่อให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว

“หากผู้ประกอบการลงทุนจริง หลังทำสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินลงทุนภายในปี 2560 จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 2 ปี และหากลงทุนไม่น้อยกว่า 10% ภายในปี 2561 จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุเป็นเวลา 1 ปี โดยจะเปิดประมูลให้เอกชนยื่นเสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.กาญจนบุรี จ.นครพนม และ จ.ตาก ที่อนุมัติอัตราค่าเช่าไปก่อนหน้านี้แล้ว ไร่ละ 36,000 บาท และค่าธรรมเนียม 250,000 บาทต่อไร่ต่อ 50 ปี พร้อมกันในเดือน ก.ค.นี้”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: