‘ทินพันธุ์’เรียกประชุมสปท.นัดพิเศษ แจ้งการสวรรคต-ยืนถวายอาลัย9นาที

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/240074

วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 15.23 น.

14 ต.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.10 น.ที่รัฐสภา ร.อ.ทินพันธุ์  นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้นัดประชุมเป็นนัดพิเศษ โดย ร.อ.ทินพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ บพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ต.ค.59 นั้น การเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ บพิตร ได้ยังความเศร้าเสียใจแก่ประชาวไทยทั้งประเทศ และเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเรา เนื่องจากทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายในปัจจุบัน ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมด้วยการครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยาม ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มายาวนานที่สุดในโลก 70 ปี ในทุกพระราชกรณียกิจ และทุกขณะจะทรงเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนทั้งประเทศ ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนรวมทั้งทรงริ่เริ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนมีผู้คนนำไปใช้ประโยชน์ทั่วไป และเมื่อเกิดวิกฤตทางการเมืองก็ทรงช่วยระงับเหตุการณ์ได้อย่างประเสริฐยิ่ง ด้วยอานุภาพ แห่งพระราชกุศลผลบุญที่ทรงบำเพ็ญมา เป็นเวลานาน ด้วยคุณงามความดีอย่างอเนกอนันต์  ซึ่งเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน จึงขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยในสัมปรายภาพด้วย

จากนั้น ร.อ.ทินพันธุ์ ได้ขอให้สมาชิก สปท.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ยืนถวายอาลัยเป็นเวลา 9 นาทีด้วย และภายหลังเสร็จสิ้นพิธียืนถวายอาลัย ร.อ.ทินพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเลื่อนการประชุม สปท.ในวันที่18 ต.ค.ออกไปก่อน เมื่อถึงเวลาอันควรแล้วจะเรียนเชิญประชุมต่อไป จากนั้นได้ปิดประชุมเมื่อเวลา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: