ความสามารถชำระหนี้ระส่ำ ธปท.ชี้เอสเอ็มอี-ภาคครัวเรือนกลุ่มเสี่ยงสูงสุด

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 20 มิ.ย. 2560 06:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/977955

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) โดยผลการติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของไทย โดยรวม พบว่ายังมีเสถียรภาพ สถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง ธุรกิจขนาดใหญ่มีฐานะการเงินที่ดี สถานะด้านการเงินต่างประเทศมีความเข้มแข็ง เงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง สามารถรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจได้ ฯลฯ ขณะที่เศรษฐกิจไทยก็มีสัญญาณการขยายตัวที่ชัดเจนขึ้น แต่ความสามารถการชำระหนี้ของบางภาคธุรกิจ, เอสเอ็มอี, ภาคครัวเรือนยังคงด้อยลง ซึ่งสะท้อนจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังมีจำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างสูง แม้ไม่พบสัญญาณเก็งกำไร (ภาวะฟองสบู่) แต่มีการชะลอตัวของการเปิดโครงการใหม่ๆ

สำหรับพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ยังคงมีอยู่ สะท้อนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ของผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ขณะที่การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยที่เคยขยายตัวต่อเนื่องได้ชะลอตัวลงหลังการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ในส่วนของพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นของประชาชนผ่านการลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงมีต่อเนื่อง สะท้อนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเงินรับฝากและหุ้นที่ระดมจากสมาชิก ฯลฯ และถึงแม้ว่ามีความพยายามออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น แต่ที่ประชุมยังเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องเร่งยกระดับการกำกับดูแลความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ที่ประชุมได้ประเมินว่าระบบการเงินไทย ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอนและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ทั่วถึง จึงต้องติดตามความเปราะบางจากความสามารถในการชำระหนี้ของบางภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่อาจมีแนวโน้มถดถอยลงรวมถึงการต่ออายุเงินกู้ยืมของภาคธุรกิจที่ระดมทุนผ่านการกู้ยืม และออกตราสารหนี้ระยะสั้น.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: