ก.ล.ต.ฟันฉับ! บิ๊กกรุงเทพประกันชีวิต

Published June 20, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 17 มิ.ย. 2560 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/975387

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินคดี โดยใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) และผู้ถือหุ้นใหญ่ รวม 5 ราย ได้แก่ 1.นายฉัตรชัย โชตนาการ 2.นายเชิดชู โสภณพนิช 3. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 4.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ 5.นายชัย โสภณพนิช กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น BLA โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 3,765,000 บาท และส่งคืนผลประโยชน์รวม 1,750,150 บาท

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าระหว่างไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2557 ซึ่ง BLA ได้รับผลกระทบจากการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางการในเดือน มี.ค.2557 ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2557 เหลือเพียง 168.79 ล้านบาท ลดจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 1,096.04 ล้านบาท และทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3/2557 จำนวน 880.59 ล้านบาท
ก่อนที่ BLA จะเปิดเผยงบการเงินทั้ง 2 งวดต่อประชาชนทั่วไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

ปรากฏหลักฐานว่า กรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ BLA หลายราย ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว ได้ขายหุ้น BLA ในบัญชีตนเองหรือสั่งให้ขายในบัญชีของนิติบุคคลที่ตนเองมีอำนาจจัดการ โดยพบว่า ก่อนการเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 2/2557 นายฉัตรชัย ที่ปรึกษาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ BLA ได้ขายหุ้น BLA รวม 29,000 หุ้น นายเชิดชู ประธานกรรมการบริหารของ BLA ขายหุ้น BLA จากบัญชีตนเอง รวม 800,000 หุ้น และจากบัญชีบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด รวม 200,000 หุ้น ในขณะที่ก่อนที่ BLA จะเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 3/2557 นายชัย กรรมการของ BLA ได้สั่งให้ขายหุ้น BLA จากบัญชีของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 หุ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้สั่งห้ามมิให้นายฉัตรชัย นายเชิดชูและนายชัย เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น เป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งสั่งห้ามนายเชิดชูและนายชัยมิให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 3 ปีด้วย
ขณะที่นายชัย โสภณพนิช ชี้แจงถึงเหตุผลกรณีที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BLA ว่า หลังจากที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าตนเองมิได้เป็นผู้สั่งการให้มีการขายหุ้นดังกล่าวแต่เป็นการดำเนินงานตามปกติของสำนักการลงทุน ก.ล.ต.ได้แจ้งว่า คำชี้แจงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างข้อสันนิษฐานของ ก.ล.ต.ได้ ดังนั้น จึงได้แสดงความรับผิดชอบและยอมรับต่อกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. จึงขอลาออกดังกล่าว.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: