“อลงกรณ์” ชี้งบปี 61 ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/politic/281926

สนชผ่านงบปี 61, งบปี 61, อลงกรณ์ ไทยแลนด์ 40, อลงกรณ์ ชี้งบปี 61 ตอบโจทย์, อลงกรณ์, ชี้งบปี, สปท, สนช, functional base, agenda base, area base

“อลงกรณ์” ชี้งบปี 61  ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 แนะรัฐจัดซื้่อจัดจ้างโปร่งใส เปิดรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน

                นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  (สปท.) คนที่หนึ่ง กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วงเงิน 2.9  ล้านล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบวาระที่ 1 ของสภานนิติบัญญัติ (สนช.)ว่า   ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดทำงบประมาณครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ 10  ปีตามแผนการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิรูปประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบงบประมาณเป็นแบบ 3  มิติ ได้แก่ มิติหน้าที่ (functional base) ตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ มิติวาระปฏิรูป (agenda base) ตอบโจทย์ 37 วาระ ปฏิรูป 11 ด้าน อย่างชัดเจนง่ายต่อการบริหารและประเมินผลและมิติพื้นที่ (area base) สู่จังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นโดยตรง ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ทำให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นรูปธรรมชัดเจน
นายอลงกรณ์ กล่าวว่า  นอกจากนี้ยังสามารถปรับลดรายจ่ายประจำเหลือร้อยละ74  สามารถเพิ่มงบลงทุนได้ถึงร้อยละ23  ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นในรอบหลายปี พร้อมกับเพิ่มการลงทุนประเทศด้วยการใช้ระบบเอกชนร่วมลงทุนแบบพีพีพี. และกองทุนไทยแลนด์ฟันด์ทำให้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่เป็นภาระงบประมาณและหนี้สาธารณะซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 42 ของจีดีพี ถือว่าอยู่ในกรอบวินัยการคลังที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับตัวเลขทุนสำรองเงินตราเกือบ 2 แสนล้านดอลลาร์สูงเป็นอันดับ 9  ของโลก จะทำให้เศรษฐกิจเติบโดอย่างมั่นคงต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  และจะเติบโตสูงกว่าอัตราขยายตัวของจีดีพีเฉลี่ย  10 ปีเป็นครั้งแรก สะท้อนถึงความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศใน 3 ปีที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้น
“สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นอีกด้านคือประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ป้องกันไม่ให้หน่วยงานรัฐใช้วิธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร พร้อมกับส่งเสริมบทบาทของประชาชนเจ้าของภาษีในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่เกี่ยวกับการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบจากภาคประชาชนจะเป็นการอุดช่องโหว่การทุจริตของงบประมาณแผ่นดินได้เป็นอย่างดี”นายอลงกรณ์ กล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: