หนังสือเด่น : เรียนรู้ตัวจริงจากธรรมชาติ ด้วย 16 กฎอัศจรรย์แห่งจักรวาล

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/262116

วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

“สัจธรรม” ความหมายแท้จริงของมันคือ “ความเป็นจริงตามธรรมชาติ” ที่แม้มนุษย์จะพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อหลีกเลี่ยง หรือเอาชนะมัน สุดท้ายก็ไม่มีมนุษย์คนใด(ในโลกปัจจุบันนี้)ที่เอาชนะได้ อย่างเช่น ความตาย ความเจ็บป่วย เป็นต้น

“16 กฎอัศจรรย์แห่งจักรวาล (16 RHYTHMS OF SUCCESS)” เป็นเรื่องราวของกฎเกณฑ์ในสรรพสิ่ง ที่มีอยู่โดยธรรมชาติตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งหลายชีวิต อาจจะมองไม่เห็น หรือไม่เข้าใจกฎแห่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับชีวิต

“ดร.วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์” ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ บอกว่า เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรง ของคนแต่ละคนเพื่อให้ คนที่ยังมองไม่เห็นตัวตนของตัวเองอย่างแจ่มแจ้ง ได้ทำความรู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริง เพื่อจะได้นำเอา สิ่งที่มีอยู่ในตัวเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ นำไปสู่การปฏิบัติตัวให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้

ภายในเล่มจะบอกถึง 16 กฎอัศจรรย์แห่งจักรวาล ที่จะเป็นเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยกฎ 16 ประการ เพื่อให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ อาทิ…กฎข้อแรก กฎแห่งการประกาศให้สั่นสะเทือน โดยคุณต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ที่แท้จริงว่า ร่างกายและความคิดเราคือพลังงาน แค่เราบอกออกไป แสดงเจตจำนงว่าต้องการอะไร พลังงานทั่วทั้งจักรวาลกระเพื่อมไหว ดังนั้นเราต้องสร้างภาพในจิตใจบ่อยๆ ทำบ่อยๆ ทำอย่างต่อเนื่องถึงสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น ต้องการจะมี หรือต้องการจะครอบครอง ต้องกำหนดเป้าหมาย แล้วประกาศหรือเขียนให้ชัดเจน

หรืออย่าง บทที่ 6 กฎแห่งการปรับตัว คือการเข้าพวก การเปลี่ยนสี การผ่อนตามกระแสหรือการเดินตามกระแส ในทุกสถานการณ์เพื่อการอยู่และเพื่อความรุ่งเรือง เพราะการปรับตัวคือการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อความอยู่รอด ไม่ยึดติดวิธีการเดิมๆ การปรับตัวบางทีก็ต้องฝืนใจ การปรับตัวยังหมายถึงคุณต้องตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆ และคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเพื่อรอรับสิ่งที่คุณต้องการ คุณต้องคู่ควรก่อนคุณถึงจะได้สิ่งนั้น …

นอกจากนี้ ยังมีกฎต่างๆ อีก 14 กฎด้วยกัน ให้ผู้อ่านได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นบันไดไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ เช่น กฎแห่งการชำระอดีต, กฎแห่งการตอบแทน, กฎแห่งความสุข ฯลฯ ที่ให้ผู้อ่านได้อ่านและทำความเข้าใจกับ 16 กฎจักรวาล ที่ถูกออกแบบไว้ ให้ทุกคนต้องปฏิบัติ ใครที่ทำตามกฎ คนนั้นจะอยู่รอด มีความสุข และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ขนาดของหนังสือมีจำนวนหน้า 128 หน้า ราคา150 บาท

ส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กๆ

นิทานภาพ ชุด‘ตามคำพ่อ’

“เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ” ส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยน้อมนำคำสอนของพระองค์มาเป็นแนวทางในการจัดทำสมุดนิทานและการ์ตูนแอนิเมชั่น ชุด “ตามคำพ่อ” สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี และอายุ 7-9 ปี ในหนังสือชื่อว่า “นิทานบนดิน” บอกเล่าเรื่องราวของแมลงเต่าทองตัวน้อยที่ได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้ ได้ทำงาน และทำความดี โดยทั้ง 3 สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่ทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถทำได้ทุกวัน พร้อมกับมีกิจกรรมในเล่ม อาทิ ในการระบายสี ตัด แปะ พับ ประดิษฐ์ผลงานศิลปะ จำหน่ายเล่มละ 99 บาท

เผยกิจกรรมชีวิตของ ‘ลีออน โลโก เททิส’

กับการเดินทางเพื่อการค้นหาบางอย่างของชีวิต

“ปาฏิหาริย์แห่งมิตรภาพ” เขียนโดย “ลีออน โลโก เททิส” แปลเป็นไทยโดย “ชลธารา” เป็นเรื่องราวการเดินทางของผู้เขียน ที่ใช้ จักรยานยนต์เก่าๆ เป็นพาหนะ ปราศจากการกักตุน เสบียงอาหาร และน้ำมัน ทุกอย่างหวังที่จะไปหาเอาจากการความมีไมตรีของคนข้างหน้า เรื่องราวในการเดินทางของเขาจึงผิดแผกไปจากนักเดินทางคนอื่นๆ ที่ต้องการจะค้นพบสิ่งใหม่ๆ แต่สำหรับเขา สิ่งที่เขาต้องการคือตามหาสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือเป็นความสำคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตให้อยู่กันด้วย
ความสุข สิ่งนั้นคือ ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันระหว่างมวลมนุษย์โลกที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หนังสือในรูปแบบการท่องเที่ยวเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มิใช่ท่องเที่ยวในดินแดน แต่เป็นการท่องเที่ยวในจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์โลก จำหน่ายเล่มละ 295 บาท

ฮาทะเล เฮกันไป หลายหลากบนทะเลไทย

ความเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน

“นิตยสาร อสท.” นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยว ฉบับเดือนมีนาคม จำหน่ายเล่มละ 85 บาท รับลมร้อนด้วยการนำเสนอ เรื่องราวของทะเลไทย ที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลง และการคงที่ของผืนน้ำและทิวทัศน์ที่เป็นทั้งมนต์เสน่ห์ และศิลปะอันสวยงาม อาทิ เรื่อง อันดา กาลเวลา ชีวิตยัง เขียนโดย “ธเนศ งามสม” เรื่องรอยทรายใต้เกลียวคลื่น…เกาะไหง เขียนโดย “หัสชัย บุญเนือง” เรื่อง เที่ยวเล่น เน้นสนุก เกาะเต่า เกาะนางยวน โดย “เชษฐา นุ้ยเล็ก” เรื่องประแส…ทุกอย่างจริงแท้แม้วันคืนเปลี่ยนแปลง โดย “ฐากูร โกมารกุล ณ นคร” เรื่อง กระบี่ ทะเลหลากสีสัน เขียนโดย “พระคุณ บุณยเนตร” และเรื่องจากเขาหงอนนาคสู่หนองทะเล เวลาพ้นผ่านกับการพานพบ โดย “ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์”

เรียนรู้ภาษาจีนทั้งภาพ เรื่อง และเสียง

พร้อมกิจกรรมให้ทั้งความสนุกและความไพเราะ

“ท่องแดนพินอินแสนสนุก” จำหน่ายเล่มละ 199 บาท เป็นหนังสือที่ต้องการส่งเสริมทักษะทางภาษาจีน ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การออกเสียง และคำศัพท์ภาษาจีนที่มีมากกว่า 300 คำ พร้อมคำแปลภาษาไทยและภาพประกอบสวยงาม รวมถึงกิจกรรมท้ายบทที่ท้าทายให้ทุกคนร่วมกันไขปริศนาแสนสนุกเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาได้อย่างไม่รู้เบื่ออีกด้วย นอกจากนี้ภายในเล่มยังแถมแผ่น Audio CD ให้ผู้เรียนได้ฝึกออกเสียงพินอินตามไฟล์เสียง ที่ออกเสียงภาษาจีนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมกับเพลงพยัญชนะและเพลงสระให้ฝึกร้องฝึกออกเสียงอย่างสนุกสนาน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งการสื่อสารและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: