สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์พันธุกรรม ‘รักทรัพยากร รักชาติ รักแผ่นดิน’

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/263006

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดงานมหกรรม “62 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนครจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.

จารุรัฐ จงพุฒิศิริ

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้คนไทยตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของพันธุกรรม และร่วมสืบทอดพระราชปณิธาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมพืชกว่า 500 ชนิด และพันธุกรรมสัตว์ พร้อมปรับโฉม “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้พันธุกรรมอย่างสมสมัยเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากฐานเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชและพันธุกรรมสัตว์ อาทิ พืชผักสมุนไพรอาหารพื้นบ้าน เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเรียนรู้วิชาของแผ่นที่ไม่ควรพลาดในงานนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทำบุญ สงกรานต์ปีใหม่ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก่อนใครได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตลอดงาน”

กิจกรรมเด่นภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม นิทรรศการองค์ความรู้จากหน่วยงานและโรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรมพบความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมที่หลากหลาย สารพัดประโยชน์ สารพัดเรื่อง ที่เป็นทั้งอาหาร ขนม สมุนไพร เครื่องใช้ในครัวเรือน ของเล่นพันธุ์พืชแปลกหายากมหัศจรรย์พันธุ์ปาล์ม มหัศจรรย์จากพันธุกรรมพืช เช่น ผักพื้นบ้าน พันธุ์ไม้หอม และนิทรรศการองค์ความรู้จากโรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กว่า 20 โรงเรียน

เรียนรู้วิชาของแผ่นที่ไม่ควรพลาด “การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน (เก็บเอง ปลูกเอง)” โดย โจน จันได ซึ่งเคยได้กล่าวไว้ว่า “เมล็ดพันธุ์คืออาหาร อาหารคือชีวิตไม่มีอาหารก็ไม่มีชีวิต เมล็ดพันธุ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างแยกกันไม่ได้ หากเมล็ดพันธุ์หายไป ชีวิตเราก็จะแย่ลง” มาเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านจากคุณโจน จันได หลักสูตร “ปลูกไม้ผลทนแล้ง”เผยเทคนิคโดย อาจารย์ไพบูลย์ ชูเอียดเกษตรกรตัวจริง ผู้ปลูกมะยงชิด และพัฒนาสายพันธุ์จนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าส่งออกได้ หลักสูตร “การจัดการถั่วลิสงพืชน้ำน้อย” โดย อาจารย์ดร.ทิวากรเหล่าลือชา หรือเจ้าของฉายา (ดร.ถั่ว) แนะนำการจัดการผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทั้งปี หลักสูตร “ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” โดยอาจารย์ธวัชชัย กุณวงษ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สกลนคร เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ วิธีการสร้างอาหารจากป่าการอนุรักษ์พันธุกรรมป่าพื้นบ้าน พร้อมทั้งการสร้างมูลค่าให้ผลผลิต

พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น รับบัตรสมนาคุณเข้าชมนิทรรศการชุดใหม่ล่าสุด “มหัศจรรย์พันธุกรรม” และชมนิทรรศการในอาคารพิเศษ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา รวมทั้ง เข้าชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ซาบซึ้ง และสนุกสนานได้ประโยชน์ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” เรื่อง “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” จากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเรื่อง “เมล็ดสุดท้าย” แล้วมาร่วมกันสืบทอดพระราชปณิธานจากห้องนิทรรศการ “คิดถึงพ่อมิลืมเลือน” ที่เปิดเข้าชมวันละ2 รอบเท่านั้น รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯถนนพหลโยธิน นวนคร จังหวัดปทุมธานีโทร.0-2529-2212-13, 087-359-7171 หรือทาง http://www.wisdomking.or.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: