สอศ.ร่วมมจพ.พัฒนาครูฝึกช่างเทคนิค ตามแนวทางมาตรฐานเยอรมันนี

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239834

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 19.22 น.

12 ต.ค. 59 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน” (Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program) ระหว่าง มจพ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถานประกอบการภาคเอกชน  19 แห่ง เพื่อพัฒนาครูช่างและครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงของไทย ให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะทางในการผลิตช่างฝีมือ และช่างเทคนิคให้มีคุณภาพป้อนสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และนายเพเทอร์ พรือเกล(Mr. Peter Pruget) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดกับตนเสมอว่าผู้ประกอบการกล่าวชื่นชมในขีดความสามารถของช่างคนไทย แต่เราก็ยังมีข้อจำกัด ทั้งเรื่องทักษะฝีมือและความสามารถทางด้านภาษาในการสื่อสาร ดังนั้น จึงอยากให้มีการพัฒนาช่างไทยให้มีทักษะฝีมือขั้นสูง อย่างไรก็ตาม โครงนี้นับได้ว่าวิน-วิน ทั้ง 2 ฝ่าย เพราะไม่เพียงสถานประกอบการจะได้พนักงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือขั้นสูงแล้ว บุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่เข้าร่วมฝึกงานระบบทวิภาคีให้มีเทคนิคความรู้ มีทักษะฝีมือ คุณลักษณะและสมรรถนะ ตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน ทั้งนี้ ตนจะนำเรื่องความร่วมมือดังกล่าวรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบต่อไป

ด้าน ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. กล่าวว่า โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน จะเน้นพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และเครื่องกล และกลุ่มอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดยใช้รูปแบบการฝึกช่างฝึกหัดตามแนวทางของเยอรมัน ซึ่งตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเชื่อมระหว่างการศึกษาวิชาชีพกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ เชื่อมั่นว่าจะทำให้การพัฒนากำลังคนสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดสำคัญคือ “คุณภาพครูช่าง สะท้อนคุณภาพศิษย์ และสะท้อนคุณภาพอุตสาหกรรมประเทศ” ซึ่งสอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0

ขณะที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า  ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาอาชีวะฯฝึกอยู่ในสถานประกอบการกว่า 1 แสนคน ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้ จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลและรมว.ศึกษาธิการ ในการพัฒนาครูและบุลากรสายวิชาชีพให้มีทักษะฝีมือเพื่อช่วยผลิตนักเรียนนักศึกษาได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: