ล็อกเป้าวางคน “คสช.” นั่ง “กกต.”ชุดใหม่ ไม่เซ็ตซีโร !!

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/politic/282051

คมชัดลึก, กก, สรรหา, ชุดใหม่, ประสบการณ์, วางตัว, ล็อกเป้า, คสช, กกต, ล็อกเป้าวางคน, คสช, นั่ง, กกตชุดใหม่, ไม่เซ็ตซีโร, กกต, วิษณุ,  กกต, เซ็ตซีโร่, สนช, กรธ

“วิษณุ” ชี้ ถ้า “คสช.” ล็อกเป้าวางคนตัวเอง ใน” กกต.” ชุดใหม่ ไม่ต้อง “เซ็ตซีโร่” ก็ทำได้ วอน อย่าห่วง กก.สรรหาไม่โง่ เอาคนไม่มีประสบการณ์มาจัดเลือกตั้ง       

          12 มิ.ย. 60 – นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. … ที่ให้เซ็ตซีโร 5 กกต. ว่า ในส่วนขององค์กรอื่นตนไม่ทราบ แต่กรณีเซ็ตซีโร กกต. หาก กกต.และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ไม่คัดค้านมติสนช.สามารถส่งร่างกฎหมายให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้เลย แต่หากคัดค้านจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสนช.กับกรธ. ส่วนถ้ากกต.จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้น ตนไม่ทราบ เขาคงรู้วิธีการ อย่าไปเดากันก่อน               ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องปฏิรูปองค์กรอิสระทุกองค์กรหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มีการปฏิรูปไปแล้วในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติที่จะแปลความจากที่รัฐธรรมนูญเขียนให้เป็นวิธีปฏิบัตินั้นจะต้องไปดู เวลานี้ที่เราพูดถึงกรณีของกกต.เพราะมีการเปลี่ยนโครงสร้าง ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติ แต่เป็นเรื่องของที่มา ถ้าองค์กรไหนเข้าข่ายนี้จะต้องดำเนินการอย่างนี้ หรือถ้าองค์กรไหนไม่เข้าข่ายนี้ แต่จะดำเนินการอย่างนี้หรือไม่ตนไม่ทราบ เมื่อถามว่า การที่กกต.ต่างที่มา หลายฝ่ายมองว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนได้ยินมาอย่างนั้น เหมือนที่ประธานกกต.บอกปลาหลายน้ำยิ่งอร่อย ไม่เป็นไร
เมื่อถามว่า มีการมองว่า การเซ็ตซีโรกกต.เพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการส่งคนของตัวเองเข้าไปแทน นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ถึงขั้นตอนการสรรหา เมื่อถามย้ำว่า แต่การสรรหาภายใต้คสช.ย่อมหลีกเลี่ยงข้อครหาไม่ได้ นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าจะคิดถึงเรื่องการวางตัว เดาในแง่ร้ายมันไปได้หมดทั้งนั้น เวลานี้กกต.มี 5 คน ถึงอย่างไรต้องสรรหาใหม่ 2 คน ถ้าคิดจะวางตัวสามารถทำใน 2 คนนั้นก็ได้
เมื่อถามว่า หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าคนที่ได้รับการสรรหามาใหม่จะไม่มีประสบการณ์เพียงพอสำหรับประสบการณ์เลือกตั้ง นายวิษณุ กล่าวว่า “แล้วทำไมถึงโง่ไปสรรหาคนที่ไม่มีประสบการณ์ และทำอะไรไม่เป็นเข้ามา ประสบการณ์ต้องเริ่มต้น ถึงจะมีกันทั้งนั้น กกต. 5 คนในชุดปัจจุบันเมื่อก่อนก็ไม่มีประสบการณ์” เมื่อถามอีกว่า กกต.ชุดใหม่กับผู้ตรวจการเลือกตั้ง ไม่มีประสบการณ์จะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเรียบร้อยได้หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ได้ฟังนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ให้สัมภาษณ์ว่า ต่อให้มีกกต.คนเก่าอยู่ก็ไม่กล้าพูดว่าการเลือกตั้งจะเรียบร้อย เพราะคำว่าเรียบร้อยหรือไม่มันอยู่ที่คนอื่นเป็นคนทำ แต่คนเป็นกกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือใหม่.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: