‘มานัส’นั่งอธิบดี กรมการศาสนา ‘ชาย’-‘พีรพน พิสณุพงศ์’รองปลัด วธ.

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239770

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วธ.ได้เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของ วธ. เกษียณอายุราชการเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ดังนี้ นายชาย นครชัยผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพีรพน พิสณุพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งผู้มีความสามารถในการบริหารงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล หรือการบริหารงบประมาณได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลังจากนี้วธ.จะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 5 ตำแหน่ง เพื่อทดแทนตำแหน่งว่างต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: