มร.สส. คว้ารางวัลการพูดระดับประเทศ แข่งขันรัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239594

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

นางสาวภัสสุดา สมปัญญา และนายสุจินดา บุราโส นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขัน “GSPA’s Got Talent Season 2:

แข่งขันดวลวาทะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เปิดเผยว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งหมด 24 ทีม ทีมละ 2 คน ภายใต้หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ทีม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องบรรยายให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจตามหัวข้อดังกล่าวภายในเวลา 5 นาที หรือเรียกว่า การกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลอย่างลึกซึ้ง การแบ่งเนื้อหาในการกล่าว การใช้วาทศิลป์ ทั้งนี้จะต้องติดตามข่าวสารและศึกษาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ในแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะพูดคนละประเด็นแต่จะต้องมีกรอบในการพูด คือ เริ่มต้น เนื้อหา และสรุป โดยมีกรรมการตัดสินการแข่งขันจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของภาครัฐและเอกชน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: