พระราชทานเข็มพระนาม

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/263007

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการจัดสร้างเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง เพื่อเพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ ในการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนของประเทศ จึงทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐยิ่งเพื่อถวายราชสดุดดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ หนึ่งล้านบาทขึ้นไป เข้าเฝ้าและรับพระราชทานเข็มพระนาม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: