ประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ กรุงไทยตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพของศิลปิน

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239402

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.
x
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า จากเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศิลปินไทย ธนาคารได้จัดการประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 (3rd Krungthai Art Awards) โดยในปีนี้ได้แบ่งผลงานที่ส่งร่วมประกวดออกเป็น 2 แนวเรื่อง ได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงและพระราชินีที่สุดในหัวใจไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นอกจากนี้ ธนาคารยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเป็นไทยด้วยการจัดประกวดแนวเรื่อง ศิลปกรรมกรุงไทยเพื่อสื่อถึงความเป็น “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นําพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สําหรับรางวัล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามแนวเรื่อง รวม 16 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมกรุงไทย โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท จํานวน 2 รางวัล, รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 2 รางวัล และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2559 ที่ หอศิลป์กรุงไทย อาคาร สาขาเยาวราช
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: