‘บิ๊กป้อม’ลงนามร่วมกระทรวงแรงงาน ฝึกอาชีพทหารชี้มีงานทำหลังปลด

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239889

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 13.47 น.

13 ต.ค. 59 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ. ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยานการลงนามใน “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงาน” โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพ อธิบดีกรมการจัดหางาน ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และทหารกองประจำการ ร่วมในพิธี

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ทหารกองประจำการ ถือเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ ที่ผ่านการฝึกมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญได้รับการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย เพื่อให้พร้อมเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ และการลงนามดังกล่าว ถือเป็นโอกาสดีให้ทหารกองประจำการ ได้รับการฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะ นำไปประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการไปแล้ว โดยในส่วนของผู้บังคับบัญชาต้องให้การดูแลเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าว สำเร็จเป็นรูปธรรม ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ด้านพล.อ.ศิริชัย กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพื่อจัดหางานให้กับประชาชน พัฒนาฝีมือแรงงานให้คนทำงานก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ทหารกองประจำการ ที่ได้รับการฝึกมาจากกองทัพ มีระเบียบวินัยและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงานจึงฝึกทักษะให้ทหารกองประจำการ ให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมากรมจัดหางานและเหล่าทัพ มีข้อตกลงเฉพาะที่แยกเป็นส่วน ไม่ครอบคลุมการดำเนินการ กระทรวงแรงงานจึงต้องการบูรณาการในระดับกระทรวงตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานในภาครัฐเพื่อครบวงจร โดยโครงการดังกล่าวยังทำให้ทหารกองประจำการสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอยครัวได้เมื่อปลดประจำการไปแล้ว พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ได้แรงงานที่มีทักษะ ฝีมือ มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ทั้งนี้สำหรับ การจัดทำบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 กระทรวง ที่จะส่งเสริม  การฝึกอาชีพ โดยการพัฒนาทักษะฝีมือตามความถนัด และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดหางานให้แก่ทหารกองประจำการภายหลังจากปลดประจำการไปแล้วให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินการของแต่ละฝ่าย โดยกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบในการสำรวจสาขาวิชาชีพ  ที่เป็นความต้องการของทหารกองประจำการ ในส่วนของกระทรวงแรงงานจะรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะฝีมือการฝึกอาชีพ การแนะแนวอาชีพ รวมถึงประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่ทหาร กองประจำการก่อนปลดจากกองประจำการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ​สำหรับการดำเนินการในวันนี้ นอกจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว กระทรวงกลาโหมยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งได้เชิญสถานประกอบการต่าง ๆ จำนวน 20แห่ง มาเปิดรับสมัครทหารกองประจำการในงานนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามทหารกองประจำการถือว่าเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพได้รับการฝึกให้มีความพร้อม ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญคือได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี เป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ทหารกองประจำการในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีของ    ทหารกองประจำการที่จะได้รับการฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปประกอบอาชีพภายหลังจากปลด    จากกองประจำการต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: