‘ดาว์พงษ์’เซ็นตั้งกก.ควบคุม ‘ม.บูรพา-มทร.ตะวันออก’แล้ว

Published June 19, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239727

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 13.52 น.

12 ต.ค.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกประกาศ คสช.ที่ 2/2559 เรื่องจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติมคือ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก ไปเมื่อเร็วๆ นี้นั้น ขณะนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งให้ตนพิจารณาแล้ว และได้ลงนามคำสั่ง ศธ.ที่ สกอ.1441/2559 เรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ใน มบ. ดังนี้ ให้นายกสภา กรรมการสภา อธิการบดีหรือรักษาการอธิการบดี และรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ใน มบ.และแต่ตั้งคณะบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มบ.

ดังนี้ นายอานนท์ เที่ยงตรง เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ,นายสุรพล นิติไกรพจน์,นายสุนทร บุญญาธิการ,นายสุมนต์ สกลไชย, นายสมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์,นายบุญปลูก ชายเกตุ, พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์,นายสนธิ เตชานนท์ และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สภามบ. ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน มบ. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 นอกจากนี้แต่งตั้งนายสมนึก ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มบ.และให้ส่งมอบงานในหน้าที่ บัญชี รายงานทางการเงินและทรัพย์สินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังลงนามคำสั่ง ศธ.ที่ สกอ.1442/2559 เรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมทร.ตะวันออก ดังนี้ ให้นายกสภา กรรมการสภา อธิการบดีหรือรักษาการอธิการบดี และรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ในมทร.ตะวันออก และแต่ตั้งคณะบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามทร.ตะวันออก ดังนี้ นายสุนทร บุญญาธิการ เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์, พล.ต.อ.ชายวุฒิ วัชรพพุกก์,นายสุมนต์  สกลไชย,พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์,นายอานนท์ เที่ยงตรง, นายมานิตย์ จุมปา,นายอารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์ ,นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ และรองเลขาธิการ กกอ. เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สภา มทร.ตะวันออก ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน มบ. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 นอกจากนี้แต่งตั้งนายอารมย์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มรภ.ตะวันออก และให้ส่งมอบงานในหน้าที่ บัญชี รายงานทางการเงินและทรัพย์สินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้

นายอานนท์ กล่าวว่า วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 13.00 น. จะมีการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่สภาฯ กรรมการสภาฯ ทั้ง 2 แห่ง จากนั้นเวลา 15.00 น. จะเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ตนมั่นใจว่าจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ ไม่มีปัญหา โดยจะเห็นว่ารายชื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาฯ ของทั้ง 2 แห่ง บางคนมีชื่อซ้ำ เพราะอยากให้การแก้ปัญหามีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากเป็นปัญหาลักษณะเดียวกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: