3 สถาบันประสบผลสำเร็จ แว่นตานำทาง ช่วยผู้พิการทางสายตาเดินทางได้สะดวก

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239270

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

พ.อ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า เนื่องจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีทหารที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า ในบางรายนอกจากบาดเจ็บทางสมองแล้วอาจสูญเสียการมองเห็น ดังนั้นตนจึงได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ประกอบด้วยนายเดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นางสาวเบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ และพ.อ.นพ.สุธีพานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำทางให้ผู้ป่วยทางสายตาขึ้น ซึ่งแว่นตาดังกล่าวจะมีประโยชน์ช่วยพัฒนาทักษะด้านการเดิน เช่น ช่วยฝึกเดินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง โดยผู้ป่วยทางสายตาที่ไม่ได้พิการมาแต่กำเนิด อุปกรณ์แว่นตานำทางจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินและการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ส่วนแรกเป็นโครงสร้าง(Hardware) จะเป็นโครงสร้างกล่องพลาสติกแบบสี่เหลี่ยม ไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดตรวจจับและวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ชุดบันทึกเสียง แบตเตอรี่ ขนาด 9 โวลต์ ส่วนที่สองจะเป็นซอฟต์แวร์ โดยใช้ภาษาซีในการเขียนควบคุมการทำงานทั้งระบบ ทั้งนี้หลักการทำงานผู้ป่วยสวมแว่นตานำทาง เมื่อเคลื่อนไหวตนเองด้วยการเดิน เจอสิ่งกีดขวางคลื่นอัลตราโซนิคจะตรวจจับและวัดสัญญาณสะท้อนกลับมาพร้อมกับมีเสียงบอกระยะ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยินเสียงและสามารถรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางด้านหน้าว่าอยู่ที่ระยะเท่าไร จะได้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ ซึ่งแว่นตานำทางนี้สามารถวัดระยะได้ไกลถึง 2 เมตรน้ำหนักประมาณ 0.2 กิโลกรัม สำหรับระยะเวลาในการใช้งานขึ้นอยู่กับผู้ป่วย โดยแบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต์ อยู่ได้ประมาณ 2 เดือนสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านสามารถเลือกใช้กล่องนำทางขนาดเล็กได้ โดยกล่องนำทางขนาดเล็กนี้จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยทางสายตาที่อยู่ที่บ้านไม่ต้องสวมแว่นตา สามารถถือกล่องนำทางขนาดเล็กไว้ด้านหน้า พร้อมกับกดปุ่มทุกครั้งที่ต้องการวัดระยะทาง ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้ยินเสียงและรู้ระยะทางว่ามีสิ่งกีดขวางภายในบ้านได้สำหรับแว่นตานำทางและกล่องนำทางนี้ทางคณะผู้วิจัย ได้เริ่มนำไปใช้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว ซึ่งต้นทุนในการผลิตชุดละประมาณ 5,000-6,000 บาท ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086-8821475

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: