เผยการทำโทษนักเรียนรุนแรงเกินกว่าเหตุ เสียงส่วนใหญ่มองว่า ตั้งใจมากกว่าอารมณ์ชั่ววูบ

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239272

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข โดยได้เชิญดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ เรื่อง “New Technology a Tools for Healthcare” พร้อมถ่ายทอดเสียงไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบความร่วมมือเดิมที่มีอยู่ และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นใหม่ เร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อคนไทย

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือกันมาโดยต่อเนื่อง เราไม่ได้เริ่มต้น
จากศูนย์ ครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้น(คิกออฟ)ความสัมพันธ์ที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับประชาชน ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างการบูรณาการการทำงานด้านงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนางานทั้งหมด โดยเริ่มต้นที่การบูรณาการระดับนโยบาย มีการยุบรวมคณะกรรมการที่ทำงานคล้ายกัน  3 หน่วยงานและตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ คือสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการเป็นคนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญเป็นประโยชน์สำหรับกระทรวงสาธารณสุขมาก ในการใช้ประโยชน์จากการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก และเขตสุขภาพ ที่ทำงานวิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ทำงานต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชิดต่อไป อาทิ การวิจัยพัฒนา ยา วัคซีน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนรวดเร็ว ใช้การต่อยอด แตกยอด ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งความร่วมมือทั้ง 2 กระทรวงนี้จะเกิดพลังศักยภาพในการทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อประชาชนคนไทย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: