ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239269

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุลอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา จาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานคลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้าประกวดภายใต้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา” เป็นการนำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ถ่ายทำและผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำหรับโครงการ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา ถือเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบคลิปวีดีโอ มีความยาว 3-5 นาที อัพโหลดลงในเว็บไซต์ YouTube เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนอย่างแพร่หลาย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: