ปลัดศธ.มอบ’พิษณุ’ ศึกษาแนวทางขยายวงเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239240

วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 16.46 น.

9 ต.ค.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีความห่วงใยปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยให้กระทรวงศึกษาธิการสำรวจทรัพย์สินและหนี้สินของครู และหาทางลดหนี้ให้ครูนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะบูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่งมีโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอยู่หลายโครงการเป็นหลัก และนำเงินกองทุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ของ ก.ค.ศ.เข้าไปเสริม เพื่อลดภาระหนี้สินให้แก่ครู ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 นี้ กองทุนเงินทุนหมุนเวียนฯ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อีก จำนวน 120 ล้านบาท จากที่เคยได้รับจัดสรรงบฯ มาตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันมีเงินในกองทุนฯ รวมดอกเบี้ยแล้วไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาการปล่อยกู้ของเงินกองทุนหมุนเวียนฯ จะให้ครูผู้สอนกู้ยืมไปแก้ไขปัญหาหนี้สิน ได้รายละไม่เกิน 2 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระ 8 ปี หรือ 96 งวด เฉลี่ยเดือนละ 2,630 บาท ซึ่งครูจะไม่ได้จับเงินก่อนนี้ แต่เป็นการผ่านมือไปชำระหนี้สินเดิม และต้องมีหลักฐานยืนยันการเป็นหนี้ที่ชัดเจน โดยตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา มีข้าราชการครูได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมไปแล้ว จำนวน 56,384 ราย แบ่งเป็น ลูกหนี้ปกติ จำนวน 7,225 ราย ลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน 686 ราย และลูกหนี้ที่ถูกเรียกคืนเงินกู้ยืมและดำเนินคดี จำนวน 57 ราย

“ดูจากสภาพหนี้แล้วผมคิดว่าควรปรับขยายวงเงินกู้ยืมให้สูงขึ้นได้ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท โดยมีเงื่อนไขว่า ปล่อยกู้เฉพาะรายที่มีปัญหาหนี้วิกฤต แต่ประเมินแล้วมีศักยภาพในการผ่อนชำระเงินคืน และที่สำคัญต้องไม่ก่อหนี้ซ้ำซ้อน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดภาระในการผ่อนชำระให้ครูได้ เนื่องจากดอกเบี้ยของกองทุนฯ นี้ จะถูกกว่าหากเทียบกับการกู้ยืมในโครงการอื่น ทั้งนี้ ผมจะมอบให้ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.ศึกษาความเป็นไปได้ และนำแนวทางเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อพิจารณาต่อไป” ปลัด ศธ.กล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: