‘บิ๊กหนุ่ย’เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ บุคคลที่จะคุมม.บูรพา-มทร.ตะวันออก

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/239444

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 17.11 น.

10 ต.ค. 59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ใช้อำนาจตามมาตรา44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 ออกประกาศ คสช.ที่ 2/2559 เรื่องจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ตะวันออก นั้น ตนในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ จะต้องลงนามแต่งตั้งคณะบุคคลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ และอธิการบดี มบ.และ มทร.ตะวันออก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติรายชื่อบุคลคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งอีกครั้ง

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ส่วนสาเหตุที่ต้องตรวจสอบเนื่องจากมีผู้ทักท้วงว่าการตั้ง นายวิชัย ริ้วตระกูล รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภา มบ. เคยเป็นกรรการผู้ทรงคุณวุฒิของ มบ. และหากตรวจสอบแล้วไม่พบมีปัญหาอะไร ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตนก็จะลงนามแต่งตั้งเพื่อให้เข้าไปแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น ส่วนกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้เข้าไปแก้ปัญหาธรรมาภิบาล ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นั้น เป็นอำนาจของ กกอ. ที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบ หากมีปัญหาจริงก็สามารถเสนอให้ คสช.ออกประกาศ เรื่องจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติมได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่รู้ตัวว่ามีปัญหา ก็ต้องปรับตัวและเร่งแก้ไขเพราะมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: