“บิ๊กตู่” สั่งปรับกระบวนการงบประมาณพัฒนาประเทศ

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/politic/281782

แผนงาน, เชื่อมโยง, คมชัดลึก, ประเทศ, พัฒนา, ปรับ, สั่ง, งบประมาณ, นายกฯ, บิ๊กตู่, กนจ, Agenda Based, Functional Based, Area Based

นายกฯ สั่งปรับกระบวนการงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ เน้นเชื่อมโยงแผนงานทุกระดับ มุ่งผลสำเร็จของงานอย่างยั่งยืน พร้อมใช้ ม.44 ดำเนินการให้รวดเร็ว

 

10 มิ.ย.60 – พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ให้ไปจัดทำโครงสร้างและกลไกการทำงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไขกฎหมายและระเบียบในการบริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งในระดับชาติ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอำเภอใหม่ทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นจะจัดทำรายละเอียดข้อเสนอแผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์ และวิธีบริหารงบประมาณที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับต่อไป
“ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่าที่ผ่านมากระบวนการงบประมาณมีปัญหาคือ ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนทุกระดับ เน้นการใช้จ่ายมากกว่ามุ่งผลสำเร็จของงาน ขาดความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติกับการจัดสรรงบประมาณ จึงจำเป็นต้องปรับระบบใหม่เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือการบริหารที่เน้นความสำเร็จของนโยบาย รวดเร็ว โปร่งใส และให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรม” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำหนดให้เพิ่มเติมแผนการใช้จ่ายระดับภาค จากเดิมที่มีเพียงระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 6 ภาค ที่ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัด และจะต้องบริหารงบประมาณโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างจังหวัด การจัดสรรให้เพียงพอต่อความจำเป็น และการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการเชื่อมโยงการขนส่ง การค้า การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและภาค
“รัฐบาลพร้อมใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อเร่งรัดให้การดำเนินการนี้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนายกฯ เน้นว่าการจัดสรรงบประมาณจะต้องบูรณาการรวมทุกมิติ ทั้งนโยบายหรือยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน (Agenda Based) ภารกิจของส่วนราชการ (Functional Based) และการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดจังหวัด (Area Based) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 และฉบับต่อๆ ไปด้วย” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: