นิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านอาหาร นำหน้า 70 ทีมทั่วประเทศเข้ารอบชนะเลิศ

Published June 18, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238480

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยถึงการ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารประจำปี “FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2016” (โฟสแตท-เนสท์เล่ ควิซ โบลว์ 2016) ว่า เนสท์เล่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งต้องอาศัยความรู้เชิงวิชาการและวิทยาศาสตร์อาหารเข้ามาสนับสนุน เราจึงจับมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย หรือ FoSTAT จัดโครงการนี้ขึ้นมา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 โดยเริ่มแรกทำในกลุ่มมหาวิทยาลัยหลักในกรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายไปเป็นทั่วประเทศเรามุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นเหมือนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และเป็นเวทีพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาหารรุ่นใหม่ ทำให้นิสิตนักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารให้แข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

การแข่งขัน “FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl” เป็นเวทีสำหรับตัวแทนนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันโดยใน 1 ทีมมี 4 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบคือ รอบคัดเลือกทุกทีมแข่งขันแบบพบกันหมดและคัดให้เหลือเพียง 20 ทีมเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในแต่ละทีมจะต้องแข่งขันตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารใน4 หมวด อันได้แก่ 1) หมวดเคมีอาหาร (Food Chemistry) 2) หมวดความปลอดภัยและจุลชีววิทยาอาหาร (Food Safetyand Microbiology) 3) หมวดการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร(Food Processing and Engineering) และ 4) หมวดทั่วไป(General) สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีสถาบันต่างๆ สนใจเข้าแข่งขันรวม 70 ทีมจากทั่วประเทศ และทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ ประเทศสิงคโปร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: