เลขาฯกอศ.ลั่น!สานต่องานอาชีวะ ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238313

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 17.08 น.

3 ต.ค.59 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวภายหลังประชุมรับมอบนโยบายผู้บริหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ในหลักการตนให้ความสำคัญกับนโยบายที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายไว้ ว่าจะต้องให้อาชีวะเป็นหน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อนงานนตามนโยบายรัฐบาลได้ โดยตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหาร สอศ.ดูแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และให้แต่ละส่วนจัดทำเป็นปฏิทินการทำงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนการทำงานมีความคืบหน้า และเห็นผลอย่างไรบ้าง เพื่อรายงานต่อ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบ

นอกจากนี้ จะมาดูว่างานที่ทำมาแล้ว มีเรื่องใดบ้างที่ยังมีปัญหาอยู่ หรือที่ต้องเติมเต็ม เช่น โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา ที่ สอศ.ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เด็กในโรงเรียนมัธยม เมื่อเข้าร่วมโครงการก็มักจะสมัครเข้าร่วมโครงการแบบยกชั้นเรียน ซึ่งก็มีเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบ จึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการออกกลางคันเกิดขึ้น จึงขอให้ไปทบทวน เป็นต้น

“แนวทางในการทำงานของผมที่จะใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของ สอศ.คือ ให้ทุกคนใน สอศ.ทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารแบบรอบด้านทั้ง 360 องศา และพัฒนาต่อยอดการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ โดยผมขอให้ผู้บริหารใน สอศ.และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน ไปศึกษาปัญหาต่างๆ ในการทำงานว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และให้ส่งข้อมูลมาให้ผมภายในวันจันทร์นี้” ดร.สุเทพ กล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: