สั่งเฝ้าระวังโบราณสถานทั่วประเทศ อยุธยาเริ่มท่วมแล้ว 3 แห่ง

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/237379

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559, 17.01 น.

27 ก.ย.59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับมาตรการและสถานการณ์น้ำท่วม และโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆจากกรมศิลปากรแล้ว เบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1-15 ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโบราณสถาน พบว่า ในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 อยุธยา มีโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบในบางส่วนจากระดับน้ำท่วม 3 แห่ง ได้แก่ วัดบุญกันนาวาส , วัดไชยวัฒนาราม และวัดธรรมาราม แต่ระดับน้ำยังไม่ส่งผลกระทบถึงขั้นวิกฤต นอกจากนี้ในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน ได้รับรายงานว่ามีวัดภูมินทร์ จ.น่าน ได้รับผลกระทบในบางส่วนเช่นกัน ขณะที่สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด รายงานว่ามีโบราณสถาน 2 แห่ง ได้รับผลกระทบในบางส่วนจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก และน้ำท่วมขัง ได้แก่ วัดขอนแก่นเหนือ อ.เมือง และปราสาทบ้านหนองกู่ อ.วัชบุรี

‘ส่วนโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรอื่นๆ ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งได้มอบหมายให้กรมศิลปากรสั่งกำชับไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และเฝ้าระวังโบราณสถานสำคัญๆในพื้นที่ต่างๆ หรือโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะถูกน้ำท่วม รวมทั้งให้วางมาตรการดูแล หรือมาตรการป้องกันหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเฉียบพลัน อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมศิลปากร รายงานสถานการณ์น้ำท่วม และโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นระยะๆ’ นายวีระ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: