ศธ.แจงผลสอบสพม.20มีมูล กรณีข้อสอบครูผู้ช่วยรั่ว

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/237317

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559, 14.51 น.

27 ก.ย. 59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทุจริต ของศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้  ว่า ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริต ของคณะทำงานจัดทำและดำเนินการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2559  ที่มีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานของศธ. รวม 620 เรื่อง ซึ่งเกือบทุกเรื่องเป็นปัญหาต่อเนื่องจากรัฐบาลที่ผ่านมา มีเพียง 11 เรื่องที่เกิดขึ้น และมีการร้องเรียนในรัฐบาลนี้ จำแนกเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  301 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 54 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 เรื่อง สำนักงานปลัด ศธ. 14 เรื่อง  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 115 เรื่อง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  95 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 เรื่อง สำนักงานเลขาธิการครุสภา 4 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 10 เรื่อง และองค์การค้าฯ ของ สกสค. 20 เรื่อง  โดยมีการดำเนินการแก้ปัญหาและลงโทษทางวินัยเสร็จสิ้นแล้ว 230 เรื่อง หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของปัญหาทุจริตทั้งหมด

รมช.ศธ. กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาทุจริตในปีนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าซึ่ง เราคงไม่บอกว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพราะบางเรื่องต้องใช้เวลา มีผู้เกี่ยวข้องมาก  โดยเรื่องที่สามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วงนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีผู้เกี่ยวข้องไม่มาก จึงจบง่าย อาทิ  การทุจริตการทำธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  11 แห่ง ซึ่งสพฐ.ได้สอบวินัยอย่างร้ายแรง 7 แห่ง ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างทำเรื่องให้ต้นสังกัดสั่งลงโทษทางวินัย  เป็นต้น ส่วนเรื่องที่เป็นที่สนใจและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อาทิ การดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน (e-Classroom)และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล(e-Library) งบแปรญัตติ ปีงบประมาณ 2555 ของสพฐ. ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง

“สำหรับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนใหม่ในรัฐบาลนี้ ที่สำคัญและมีการสอบแล้ว พบว่ามีมูลตามที่ถูกร้องเรียน คือ กรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 20 อุดรธานี ที่มีการร้องเรียนว่า ข้อสอบจากสถาบันติวแห่งหนึ่งตรงกับข้อสอบคัดเลือก จำนวน 40 ข้อ ขณะนี้ต้องรอสรุปข้อมูลเพื่อเสนอให้ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนั้น ยังมีกรณีปัญหาทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการเซฟ โซน สคูล (ซีซีทีวี) ซึ่งผมเพิ่งได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คาดว่าเร็ว นี้จะนำเรื่องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบ” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

พล.อ.สุรเชฐ กล่าวด้วยว่า จากนี้ไปคณะกรรมการอำนวยการฯ จะสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. และพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบความคืบหน้า ซึ่งนายกฯ ได้ย้ำมาตลอดว่าให้ทุกกระทรวง เร่งแก้ไขปัญหาทุจริต โดยในส่วนของศธ. นั้นยังมีบางเรื่องที่ยอมรับว่ามีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงทำให้กระบวนการสอบสวนล่าช้า ดังนั้น คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงจัดทำโปรแกรมควบคุมการตรวจสอบทุจริต  ซึ่งเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเข้ามา และเข้าสู่ระบบจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน มีระยะเวลากำหนด โดยโปรแกรมนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องใดดำเนินการล้าช้า ซึ่งผู้ที่ดูแลจะต้องให้เหตุผลได้ว่า ทำไมถึงช้า คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ทันทีในปีงบประมาณ 2560 นี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: