มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/237168

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ชูประเด็นโรงเรียนแหล่งสร้างอนาคตของสังคม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย จัดงาน EDUCA 2016 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 โดยมีบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดงาน ซึ่งใน ปีนี้ EDUCA นำเสนอแนวคิดหลักคือ “School as Learning Community (SLC): โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” เป็นแนวคิดที่ ศาสตราจารย์ ดร.มานาบุ ซาโต ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว และศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ริเริ่มและนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น และขยายไปยังไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ เป็นแนวคิดด้านการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน ที่จะส่งตรงถึงครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักการศึกษาทั่วประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาชาติ เพราะเชื่อว่าสังคมในอนาคตถูกสร้างจากห้องเรียนและโรงเรียนในปัจจุบัน ถ้าอยากให้สังคมดีขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสร้างสังคมการเรียนรู้ในห้องเรียนและโรงเรียนของเรา โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ที่สังคมต้องตระหนักถึงสิทธิในการเรียนรู้ของเด็กทุกคน ความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพของครูทุกคนในโรงเรียน และพัฒนาสังคมที่เป็นประชาธิปไตย สิ่งที่พิเศษในปีนี้ คือมีการบรรยายจากเจ้าของแนวคิดโดยตรง คือ ศาสตราจารย์ ดร.มานาบุ ซาโต ทั้งยังมีตัวอย่างจากโรงเรียนจากญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย และเวียดนามมาร่วมแชร์ประสบการณ์จากการนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติจริงแล้วแก่ผู้สนใจเข้าฟังด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: