‘พระเทพฯ’ทรงรับสั่งให้ปชช. ใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์ที่สุด

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238458

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 15.44 น.

4 ต.ค.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย ซึ่งถือเป็นห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี แห่งที่ 96 เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับสั่งว่า อยากให้ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ในห้องสมุดให้มากที่สุด โดยมีสมาชิกประจำและให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในห้องสมุด โดยการส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอซีทีและภูมิปัญญา ซึ่งมีหลายแห่งที่จัดกิจกรรมและได้รับความสนใจ อาทิ การสอนภาษาจีน ทั้งนี้กิจกรรมที่เลือกขอให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ยังทรงรับสั่งกับนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ว่า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้นั้นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทำได้ดีมาก ซึ่งจังหวัดเลยถือว่าเป็นต้นแบบได้แล้ว ขอให้ร่วมมือกันภายในจังหวัด และควรทำให้เป็นตัวอย่าง ดังนั้นตนจึงมอบให้นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงาน กศน.ดูว่ามีประเด็นใดที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมหาแนวทางที่จะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ เพราะชาวบ้านได้ประโยชน์จากโครงการนี้มาก

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ตนมีแนวคิดให้ กศน.ดำเนินโครงการ กศน.ช่วยประชาชน เนื่องจาก กศน.มีการสอนอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย มีวิทยากรผู้สอนจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งแนวทางการดำเนินงานจะนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาใช้ว่าจะต้องมีการดำเนินใน 3 ส่วนคือ นำภูมิปัญญามาปรับประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี และสอนให้รู้เรื่องการค้าขาย การตลาด ซึ่งตนมั่นใจว่า โครงการ กศน.ช่วยประชาชนจะช่วยเติมเต็มในส่วนของโครงการอาชีวะช่วยประชาชน ที่เน้นทางด้านช่างเป็นส่วนใหญ่ได้ แต่งานของ กศน.จะเน้นการยกระดับทักษะอาชีพการทำงานด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร และดำเนินการอย่างจริงจังไม่ใช่แค่จัดอบรม แต่ต้องเป็นการสอนปฏิบัติให้สามารถนำไปประกอบอาชีพจนก่อให้เกิดรายได้ และเน้นสอนเป็นรายบุคคลไม่ใช่กลุ่ม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: