‘ปลัดศธ.’คนใหม่พร้อมลุยงานตามยุทธศาสตร์ ตั้งเป้าเห็นผล3-6เดือน

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238112

วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 13.14 น.

2 ต.ค.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการในฐานะปลัด ศธ.คนใหม่ ซึ่งหลักๆ จะเป็นงานตามกรอบยุทธศาสตร์ของ ศธ. 26 เรื่อง โดยตนได้กำหนดงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลภายในระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน ของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องดูแลทั้ง สำนักงานปลัด ศธ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รวมถึง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า งานเร่งด่วนของ สป.ศธ.คือการปรับปรุงคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ศธ.ให้มีเอกภาพ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 5 องค์กรหลักของ ศธ.ต่างก็มี อ.ก.พ.เป็นของตนเอง และทำหน้าที่แทน อ.ก.พ.ศธ. ดังนั้นจะมีการหลอมรวม อ.ก.พ.ของแต่ละองค์กรหลักให้เหลือ อ.ก.พ.ศธ.องค์กรเดียวโดยมีผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ งานเร่งด่วนของ กศน. ได้แก่ การประเมินครู กศน.ว่ามีจุดอ่อน/จุดแข็งในด้านใด หรือ ตรวจเลือดครู กศน.เพื่อพัฒนาให้ตรงจุด การให้ กศน.ออกช่วยเหลือประชาชน และการเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของประชาชน เป็นต้น

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับสำนักงาน ก.ค.ศ.นั้น งานเร่งด่วน คือ การปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนไหลตำแหน่งของข้าราชการครูฯ และกำหนดหลักเกณฑ์และเกลี่ยอัตรากำลังครูและผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนงานเร่งด่วนของ สช.ได้แก่ ปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุน เงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน การลดหย่อนผ่อนปรนภาษีโรงเรือนที่ดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ งานบางเรื่องอาจจะไม่แล้วเสร็จใน 3 เดือนหรือ 6 เดือน แต่จะต้องเป็นการปูพื้นฐานให้ประสบความสำเร็จให้ได้ในอนาคต โดยการทำงานทุกเรื่องจะมีการตั้งคณะทำงานชุดเล็ก เพื่อดูแลติดตามและประเมินผลเป็นระยะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: