ทปอ.มรภ.เห็นด้วยทปอ. จัดสอบบุคคลเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/237940

วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559, 17.55 น.

30 ก.ย. 59 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีการประชุม ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานที่ประชุม ทปอ.มรภ. เปิดเผยว่า ผู้บริหาร มรภ.ทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมหารือและมีมติร่วมกันถึงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. เข้าร่วมกับระบบเคลียริ่งเฮาส์ ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีบดีแห่งประเทศไทย( ทปอ.)เสนอ  2.รับนักศึกษาโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอ โดยไม่มีการสอบและสามารถรับได้ตลอด เช่น นักกีฬา และความสามารถพิเศษ เป็นต้น  และให้โควตา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก สำหรับสัดส่วนการรับในแต่ละรูปแบบจะเป็นเท่าใดนั้น มรภ.แต่ละแห่งจะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนเองการรับ  ส่วนข้อสอบที่จะใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ มรภ.ทั้ง 38 แห่งนั้น ในที่ประชุมได้มีมติว่าจะร่วมกันออกข้อสอบเอง และใช้ข้อสอบเดียวกันในการจัดสอบ และจัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน คาดว่ากระบวนการรับเด็กเข้าเรียนจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

“ทปอ.มรภ.เห็นด้วยกับหลักคิดระบบการจัดสอบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ที่ทปอ.นำเสนอ ที่ต้องการให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างสมบูรณ์  เพื่อลดภาระเด็กวิ่งรอกสอบ ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และเพื่อให้เด็กมีสิทธิเลือกเรียนในคณะ/สาขาที่ต้องการ  รวมถึงเพื่อให้มหาวิทยาลัยเองมีสิทธิเลือกเด็กตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ขณะเดียวกัน มรภ.ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น จึงต้องให้โอกาสคนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าศึกษาอย่างมีคุณภาพ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เพื่อให้ออกไปเป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น ทปอ.มรภ.จะนำข้อสรุปที่ได้ในวันนี้ เสนอต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  รมว.ศธ. รับทราบต่อไป” รศ.ดร.สมบัติ กล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: