ชาวใต้ในอีสานแน่นวัดกาฬสินธุ์ แห่ร่วมจัดงานชิงเปรตประจำปี (ประมวลภาพ)

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238058

วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 17.57 น.

ลูกหลานชาวใต้ในจ.กาฬสินธุ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเทศกาลบุญเดือนสิบ หรือประเพณีชิงเปรต ที่จัดขึ้นภายในวัดประชานิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีผู้ร่วมประเพณีกว่า 300 คน ด้านนายกสมาคมชาวใต้ฯ เผยเป็นประเพณีวิถีชาวใต้ในถิ่นอีสานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ โดยหวังให้ลูกหลานได้เห็นและยึดปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยทางภาคใต้ ไว้ไม่ให้สูญหาย

1 ต.ค.59 ที่วัดประชานิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานเทศกาลบุญเดือนสิบ ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมชาวใต้ จ.กาฬสินธุ์ และลูกหลานชาวใต้ใน จ.กาฬสินธุ์ กว่า 300 คน ร่วมจัดขึ้น โดยเป็นเทศกาลบุญเดือนสิบ หรือประเพณีชิงเปรต ในถิ่นอีสาน ประจำปี 2559

ทั้งนี้ บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยนำขนมลา ขนมพอง ขนมกง ขนมดีซำ ขนมบ้า และอาหารมงคลวางที่ลานเปรต ก่อนจะถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ชมการแสดงรำมโนราห์ ก่อนจะเข้าสู่พิธีชิงเปรต ที่ผู้เข้าร่วมพิธีใช้เวลาชิงเปรต ไม่ถึง 10 นาที ของมงคลในลานเปรตก็เกลี้ยงหายไปในพริบตา นับเป็นประเพณีที่หาดูได้ยากในถิ่นอีสาน

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ นายกสมาคมชาวใต้ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เทศกาลบุญเดือนสิบ หรือชิงเปรต ที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และแต่ละปีงานเทศกาลบุญเดือนสิบที่จัดขึ้น จะยึดถือแนวปฏิบัติตามจารีตประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด เปรียบเสมือนอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน  เพราะตระหนักดีว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติมาอย่างเหนียวแน่นมานาน ทั้งเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณ แม้จะพลัดถิ่นฐานจากบ้านเกิดมาอาศัยอยู่ในถิ่นอีสานก็ยังถือเป็นสิ่งที่จะต้องทำกันทุกๆ ปี

นอกจากนี้ เทศกาลบุญเดือนสิบ หรือชิงเปรต ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงการทำอาหารประจำถิ่นของตนเองมาร่วมทำบุญและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน  เป็นการแสดงพลังความสัมพันธ์และความสามัคคีของชาวใต้ในอีสานที่ยังแน่นแฟ้นอยู่เสมอ โดยปีนี้มีชาวใต้จากทั้ง 18 อำเภอมาร่วมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานและพิธีกรรมต่างๆ เพื่อหวังให้ลูกหลานกลุ่มนี้ได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาได้สืบทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: