คณะบุคคล-ข้าราชการพร้อมใจ ร่วมลงนามถวายพระพร’ในหลวง’

Published June 17, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/238532

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 18.52 น.

4 ต.ค.59 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. คณะบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆ เดินทางนำแจกันดอกไม้ และสิ่งของมงคลมาทูลเกล้าฯ ถวาย และร่วมลงนามถวายพระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อาทิ คณะ อสม.อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์, คณะลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร, นายเสรี จิตจำ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เครดิตยูเนียนศูนย์กลางละอาย จำกัด และคณะกรรมการ จ.นครศรีธรรมราช, พลเรือโทชาติชาย ศรีวรขาน ปลัดบัญชีทหารเรือ และข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ,

คณะข้าราชการและครอบครัว กองพัลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี, กิ่งกาชาด อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย, สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสร้าง อ.เมือง จ.สุรินทร์, คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี, นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา และคณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 67, กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม.18 จ.ชลบุรี, พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมข้าราชการกองทัพบก, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมข้าราชการทหารและสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, พลเอกฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี, นายดนัย ตั้งเจิดจ้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา, นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.),

คณะข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จ.สตูล, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเทพราชโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ และโรงเรียนวัดโพธิยาราม จ.พัทลุง, ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี, โรงเรียนโยธินบูรณะ 2, นางสาวเรณุกา เอียวช่วย จ.พัทลุง, วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, คณะครูเกษียณอายุราชการปี 2559 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและคณะสมาชิกสภา จ.สระแก้ว,พลโทอาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมสรรพาวุธทหารบก ,นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก เป็นต้น

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: