แจง “ล้างไพ่” กกต. ไม่มีใบสั่ง

Published June 16, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/politic/280487

เซ็ตซีโร่, คมชัดลึก, กกต, แจง, ล้างไพ่, กกต, ไม่มีใบสั่ง, กกตปัจจุบัน, กมธ, พรปกกต, สนช

ยันไม่มีใบสั่ง “ล้างไพ่” กกต. แจงเพื่อกันปัญหาความไม่ราบรื่น ห้าม “กกต.ปัจจุบัน” เข้ารับสรรหาทำงานอีก เหตุ รธน. ขีดกรอบเป็นวาระเดียว

         พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ร.ป.กกต.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงยืนยันว่าที่ประชุมกมธ.ฯ มีมติเสียงข้างมากให้แก้ไขบทบัญญัติส่วนของบทเฉพาะว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของ กกต. ชุดที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน  ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ เป็นประธาน กกต.โดยระบุว่า เมื่อพ.ร.ป.กกต.ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ให้พ้นจากตำแหน่ง แต่ยังให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี กกต.ชุดใหม่เข้าทำหน้าที่ ทั้งนี้ที่ประชุมไม่มีการแก้ไขรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนั้นจะทำให้ กกต.ชุดปัจจุบันไม่สามารถเข้าสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นกกต. ชุดใหม่ได้อีก เหตุผลสำคัญเพราะรัฐธรรมูญฉบับใหม่กำหนดให้กรรมการองค์กรอิสระต้องเป็นในตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น

“เหตุผลสำคัญที่ กมธ.ฯ ยกมาพิจารณา ทั้งที่ สนช. ที่ขอแปรญัตติไม่มีการเสนอให้รีเซ็ทกกต. ทั้งหมด เพราะที่ประชุมได้อภิปรายถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้ง กรณีที่อาจทำให้เกิดปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.ที่อยู่มาก่อน กับ กกต.คนใหม่ที่มาทำหน้าที่ที่อาจทำงานไม่ราบรื่น  ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่การรับงาน หรือรับใบสั่งมาจากบุคคลใด ทั้งนี้ กมธ.ฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ไม่ใช่ยึดที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานของกกต.ต่อการจัดการเลือกตั้งนั้น ได้พูดคุยกันและเห็นว่า กกต.มีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนั้น กกต.ชุดใหม่จะมีเวลาเตรียมตัวมากพอสมควรก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานดูแลการเลือกตั้ง ส่วนประเด็นความเป็นธรรมนั้นมีผู้ยกมพิจารณาแต่เห็นว่า กกต.ชุดใหม่ควรมีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนด” พล.ท.พิศณุ กล่าว

พล.ท.พิศณุ กล่าวด้วยว่าสำหรับกระบวนการสรรหา กกต.ชุดใหม่ โดยกรรมการสรรหานั้น ได้กำหนดเวลาสรรหาประมาณ 60 วัน และเมื่อกรรมการเลือกผู้สมัครคนใดเป็น กกต. แล้วต้องบันทึกเหตุผลของการเลือกด้วยเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  ขณะที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามร่าง พ.ร.ป.กกต.นั้น ไม่มีการปรับบทบัญญัติหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด

พล.ท.พิศณุ กล่าวด้วยว่าสำหรับการปรับวาระดำรงตำแหน่งของกกต. นั้น เบื้องต้นไม่ใช่การสร้างบรรทัดฐานให้กับกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆ เพราะตามรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดให้วาระการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ กำหนด.“เหตุผลสำคัญที่ กมธ.ฯ ยกมาพิจารณา ทั้งที่ สนช. ที่ขอแปรญัตติไม่มีการเสนอให้รีเซ็ทกกต. ทั้งหมด เพราะที่ประชุมได้อภิปรายถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้ง กรณีที่อาจทำให้เกิดปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.ที่อยู่มาก่อน กับ กกต.คนใหม่ที่มาทำหน้าที่ที่อาจทำงานไม่ราบรื่น  ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่การรับงาน หรือรับใบสั่งมาจากบุคคลใด ทั้งนี้ กมธ.ฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ไม่ใช่ยึดที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ขณะที่ประสิทธิภาพการทำงานของกกต.ต่อการจัดการเลือกตั้งนั้น ได้พูดคุยกันและเห็นว่า กกต.มีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนั้น กกต.ชุดใหม่จะมีเวลาเตรียมตัวมากพอสมควรก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานดูแลการเลือกตั้ง ส่วนประเด็นความเป็นธรรมนั้นมีผู้ยกมพิจารณาแต่เห็นว่า กกต.ชุดใหม่ควรมีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนด” พล.ท.พิศณุ กล่าว

พล.ท.พิศณุ กล่าวด้วยว่าสำหรับกระบวนการสรรหา กกต.ชุดใหม่ โดยกรรมการสรรหานั้น ได้กำหนดเวลาสรรหาประมาณ 60 วัน และเมื่อกรรมการเลือกผู้สมัครคนใดเป็น กกต. แล้วต้องบันทึกเหตุผลของการเลือกด้วยเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  ขณะที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามร่าง พ.ร.ป.กกต.นั้น ไม่มีการปรับบทบัญญัติหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด

พล.ท.พิศณุ กล่าวด้วยว่าสำหรับการปรับวาระดำรงตำแหน่งของกกต. นั้น เบื้องต้นไม่ใช่การสร้างบรรทัดฐานให้กับกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆ เพราะตามรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดให้วาระการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ กำหนด.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: