มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าภาพกลุ่มราชภัฏ จัดงาน124ปีการสถาปนาฝึกหัดครูไทย

Published June 16, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/236585

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

x

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดงาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายผลิตครูในศตวรรษที่ 21” และมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2558 นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของครูในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของครูในการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21” โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และกิจกรรมวิชาการเพื่อการพัฒนาการผลิตครู ซึ่งงาน “ครบรอบ 124 ปีการสถาปนาการฝึกหัดครูไทยและวันคล้าย
วันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ในปี พ.ศ.2435 รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงประวัติและสืบสานวัฒนธรรมของชาวการฝึกหัดครูไทย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: