ธุรกิจ SME เติบโตแบบไม่สะดุดด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ กรุงไทยช่วย SME 4.0


Published June 15, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย Advertorial 14 มิ.ย. 2560 06:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/971750

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 แม้ว่าดูเหมือนภาคการค้าจะเริ่มซื้อง่ายขายคล่องกว่าปีก่อน แต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะยังได้ยินเสียงพร่ำบ่นของพ่อค้าแม่ขายในความซบเซาความเงียบเหงาของภาวะเศรษฐกิจให้ได้ยินอย่างหนาหู โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ต้องกัดฟันให้ก้าวข้ามภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาเพราะมีสายป่านที่สั้นกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ การทำธุรกิจจึงต้องระมัดระวังไม่ให้สะดุดในทุกย่างก้าว หรือแม้แต่การจะเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมาต่อยอดธุรกิจก็ยังมีอุปสรรค เพราะไม่มีหลักประกัน อีกทั้งตัวผู้ประกอบการเองไม่มีความมั่นใจในสัญญาณเศรษฐกิจจึงเกิดความกังวลในการลงทุนด้วยเช่นกัน
 อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปีที่ผ่านเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ได้ปรับตัวดีขึ้น โดยในปี 2560 ในช่วง 3 เดือนแรก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ 3.3% ซึ่งนั่นถือเป็นแนวโน้มที่ดี และเป็นจังหวะที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ ไม่เพียงเท่านี้ทางภาครัฐและสถาบันการเงินก็ได้ออกนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งนโยบายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยต่อยอดลมหายใจให้ผู้ประกอบการแต่ยังสามารถจุดประกายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ธนาคารกรุงไทย เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ได้ออกมาตรการในการสนับสนุนสินเชื่อ SME ด้วยโครงการ “สินเชื่อกรุงไทยช่วย SME 4.0” เพื่อดูแลผู้ประกอบการ SME ที่กำลังต้องการขยายธุรกิจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 4% ต่อปี และยังให้ผ่อนชำระได้นานสุดถึง 7 ปี ซึ่งโครงการนี้ยังได้ขยายการช่วยเหลือไปถึงผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยการร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้เข้ามาค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มทางออกให้กับ SME อย่างครอบคลุม

นายปฏิเวช สันติวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว เป็นจังหวะที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างมาก ธนาคารจึงได้ออก “สินเชื่อกรุงไทยช่วย SME 4.0” สำหรับลูกค้าขนาดกลางและลูกค้า SME ขนาดเล็ก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี ในวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางที่มียอดขาย 100 ล้านบาทขึ้นไป สามารถกู้ได้สูงสุด 40 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วงเงินสินเชื่อที่เตรียมไว้ปล่อยกู้สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มนี้สูงถึง 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ ประกอบด้วย แพ็กเกจที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ต่ำสุด 4% ต่อปี กรณีเป็นเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี แพ็กเกจที่ 2 เป็นแพ็กเกจที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยการใช้ บสย.ค้ำประกันได้ 100% กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ต่ำสุด 4% ต่อปี กรณีเป็นเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี แพ็กเกจที่ 3 สนับสนุนวงเงิน Factoring แก่ลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องระหว่างรอเรียกเก็บหนี้การค้า อัตราดอกเบี้ย ปีแรกคิดที่ 4% ต่อปี

สำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มที่ 2 คือผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก สามารถกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วงเงินสินเชื่อที่เตรียมไว้ปล่อยกู้สำหรับกลุ่มนี้อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 แพ็กเกจ ประกอบด้วย แพ็กเกจที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ต่ำสุด 4% ต่อปี กรณีเป็นเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี แพ็กเกจที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บสย.ค้ำประกันร่วมด้วย กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ต่ำสุด 4% ต่อปี กรณีเป็นเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี
 ไม่เพียงแต่มีมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาให้บริการผู้ประกอบการได้ถูกจังหวะเท่านั้น แต่ช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อยังสะดวกมากขึ้น โดยผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานธุรกิจของธนาคารกรุงไทยที่มีถึง 79 แห่ง ส่วนผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็ก สามารถยื่นขอสินเชื่อที่สาขาประมาณ 1,200 แห่งทั่วประเทศ ภายในวันนี้ถึง 30 ก.ย. 2560 และยังสามารถขอคำปรึกษาพร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-111-1111 หรือ  www.ktbsme.com

ด้าน นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า บสย.ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเล็งเห็นผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะขาดหลักประกัน จึงได้ร่วมกันสานต่อนโยบายรัฐ สร้างการรับรู้ผู้ประกอบการให้ได้สินเชื่อต้นทุนต่ำ ผ่านผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อกรุงไทย SME 4.0” ในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำกรณีใช้บสย.ค้ำประกันที่ 4.5% ต่อปี ซึ่งสามารถค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงินสูงสุดถึง 40 ล้านบาท ผ่านการค้ำประกันโครงการ SME ทวีทุน ของ บสย. ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SME นำไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนาสู่การเป็น SME 4.0 ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: