ไทย-ลาวสัมพันธ์ราบรื่น ด้วยพระพุทธศาสนา

Published June 13, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30 เมษายน 2560 เวลา 08:18 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/492557

ไทย-ลาวสัมพันธ์ราบรื่น ด้วยพระพุทธศาสนา

โดย…สมหมาย สุภาษิต

ความสัมพันธ์ 2 ประเทศ สปป.ลาว และประเทศไทย เป็นไปอย่างราบรื่น แม้จะมีแม่น้ำโขงขวางกั้นก็ไม่เป็นอุปสรรค เพราะประชาชนทั้งสองฝั่งนับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะระดับพระสงฆ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเยือนกันและกันเสมอ

ล่าสุด ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 2560 รัฐบาล สปป.ลาว อาราธนาและเชิญคณะผู้แทนไทยมาเยี่ยมเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ ในการนี้ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กรรมการมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นผู้แทนมาเยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการตามคำอาราธนาและเชิญจาก สปป.ลาว ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติยิ่ง

ผู้บริหารศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ (ศนช.) ได้อำนวยความสะดวกในการจัดให้คณะจากไทยเข้านมัสการ ดร.พระมหาเวท มะเสไน รองประธานองการศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส.) ณ วัดศรีสะเกษ ซึ่งท่านรองประธาน อพส.ลาว ได้กล่าวต้อนรับด้วยความจริงใจ และบอกว่า ความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-สปป.ลาวนั้นราบรื่นทุกระดับ มีเพียงแม่น้ำโขงเท่านั้นที่กั้นกลาง ที่สำคัญพระสงฆ์ สปป.ลาวได้ไปศึกษาที่ มจร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยและ พศ.ของไทย ที่สนับสนุนทุนการศึกษาในบางส่วนอย่างดียิ่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพได้กลับมาช่วยเหลือ สปป.ลาวและพระสงฆ์ สปป.ลาวดีมาก

เมื่อคณะผู้แทนจากไทยได้พบปะหารือกับท่านคะนองลิต สีสมบูน อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะ ณ ที่ทำการ ศนช. นครหลวงเวียงจันทน์ ก็ได้รับทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการ เช่น สปป.ลาว มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนากว่า 70% ที่เหลือก็เป็นศาสนาอื่น

ที่สำคัญ ศนช.มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะสร้างความสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ และมุ่งให้ทุกศาสนาอบรมสั่งสอนตามหลักศาสนาของตนไม่ให้มีการกล่าวร้ายกันในระหว่างศาสนาซึ่งจะนำความแตกแยกมาสู่ประเทศชาติ

อธิบดีกรมการศาสนา ยังขอให้ไทยสำรวจจำนวนพระสงฆ์ สปป.ลาว ที่ไปศึกษาในประเทศไทย ว่า แต่ละปีมีจำนวนเท่าใด เพราะแต่ละเดือนจะมีพระสงฆ์มาทำเอกสารเพื่อข้ามฝั่งไปศึกษาจำนวนมาก

เมื่อคณะผู้แทนไทยได้พบท่านจันทะวงศ์ แสนอำมาดมนตรี รองประธาน ศนช. ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านพระพุทธศาสนากันมาก และรองประธาน ศนช. ได้ชื่นชมความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทศาสนาของทั้งสองประเทศที่ใกล้ชิดทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภาษา ทุกอย่างคล้ายคลึงกันจนแทบจะแยกไม่ออก พร้อมทั้งบอกข่าวดีว่า ปีนี้รัฐบาล สปป.ลาวจะจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาอย่างเป็นทางการเป็นปีแรก และตั้งเป้าหมายว่าจะจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติสักครั้ง แต่จะต้องเรียนรู้หลักการ วิธีการจากประเทศไทย โดยจะขอไทยให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการดังกล่าว

คณะผู้แทนไทยนมัสการ ดร.พระมหางอน ประธาน อพส.ลาว

คณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปยังแขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่นั่นท่านบัวทอง แพงสวรรค์ รองเลขาธิการพรรคแขวงหลวงพระบางและคณะมาต้อนรับ และได้ให้ข้อมูลว่า หลวงพระบางถือเป็นเมืองมรดกโลก ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานและเป็นต้นแบบของวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง และดีใจที่ได้ต้อนรับคณะจากไทยอย่างเป็นทางการ และหวังว่าจะได้ร่วมมือกันในหลายด้านต่อไป

พระโสภณวชิราภรณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวว่า ความร่วมมือทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับ สปป.ลาวนั้นมีมาช้านานแล้ว ทั้งระดับคณะสงฆ์และประชาชน จึงเห็นความช่วยเหลือซึ่งกันและเสมอ

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของ 2 ประเทศ เมื่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมโมลี ได้เดินทางมาเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2553 และได้มีการลงนามความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการตามข้อตกลงเป็นอย่างดี

ดังนั้น การเดินทางมาเยือนเป็นทางการในครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะสานต่อเจตนารมณ์ตามข้อตกลงเดิมที่เคยทำไว้ และเพิ่มเติมประเด็นที่ควรเสริมในอันที่จะเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

พระโสภณวชิราภรณ์ พูดถึงความร่วมมือทางการศึกษาว่า ปัจจุบันมีพระสงฆ์ สปป.ลาวไปศึกษาระดับปริญญาตรี-โท กว่า 170 รูป ที่ มจร และ พศ.ก็ได้สนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วน

ในด้านการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาตินั้น มจร และ พศ.พร้อมให้คำปรึกษา โดยขอให้ทาง สปป.ลาว ได้ไปร่วมศึกษาหลักการและวิธีการและกระบวนการในการจัดงานดังกล่าว และคงต้องมีการลงนามเพื่อจะได้เป็นแนวทางการร่วมมือกันต่อไป

คณะผู้แทนไทย ได้เข้ากราบนมัสการ ดร.พระมหางอน ดำรงบุญ ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ณ วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ ก่อนเดินทางกลับไทยด้วย

สรุปว่า การเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการครั้งนี้ บรรลุจุดประสงค์ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะคณะผู้แทนไทยได้ศึกษาดูงานทางด้านการศึกษา เช่น เยี่ยมชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงฆ์และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญของ สปป.ลาว ทั้งที่นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงหลวงพระบาง เพื่อที่จะได้นำมาสู่การดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือให้รอบด้านต่อไป

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: