วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ บูรณะใหญ่

Published June 13, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30 เมษายน 2560 เวลา 08:13 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/492555

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ บูรณะใหญ่

โดย…สมาน สุดโต

มุงหลังคาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์)ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ส่งข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก เล่าเรื่องการบูรณะปรับปรุงศาลา พร้อมทั้งมีภาพกิจกรรมของพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ที่ไปกำกับดูแลเป็นประธานการมุงหลังคาใหม่ของศาลาที่ทำพหุกิจกรรมของวัด ซึ่งผู้แสวงบุญที่ไปในวัดนี้ต้องได้สัมผัสมาแล้ว

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) เป็นผู้หางบประมาณ ได้รายงานใน FB ว่า ด้วยอาคารโมขเวศน์สันติธรรมศาลา (อาคาร 1) และอาคารสัณฐานคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เป็นอาคารชั้นเดียว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารหอสวดมนต์ อาคารที่พักผู้แสวงบุญ อาคารสำนักงาน และอาคารหอฉันกุสาวดี ซึ่งผ่านการใช้งานมานานกว่า 20 ปี บัดนี้อาคารได้มีการชำรุด ร้าว และหลังคารั่ว ทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์จะได้ทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมด

การบูรณะเริ่มดำเนินการวันที่ 17 เม.ย. 2560 โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานมุงหลังคาเปลี่ยนกระเบื้องแผ่นแรก เป็นปฐมฤกษ์ โดยมี พระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นผู้หางบประมาณ

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาราคาแผ่นละ 100 บาท ซึ่งทางวัดจะใช้ทั้งหมด 4 หมื่นแผ่น โดยโอนเงินผ่านบุญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี เพื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย เลขบัญชี 115-4-15745-5 หรือติดต่อ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร.+91-900-500-7063, +91-900-500-7032

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ อนุโมทนาว่า อานิสงส์ทำบุญเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาวัดจงมีแก่ทุกท่าน ขอให้ทำธุรกิจการค้า ซื้อมา ขายคล่อง ได้กำไรสูงๆ ได้ลาภ สุข สรรเสริญ มีตำแหน่งการงานสูงๆ ลูกหลานเล่าเรียน เขียนอ่าน ได้ปริญญาสูงๆ สมณศักดิ์เลื่อนขึ้นสูงๆ โรคภัยไม่เบียดเบียน มีอายุยั่งยืนนาน มีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองคุ้มกัน มีความปลอดภัยสูง ปฏิบัติธรรมได้มรรคบรรลุผล นำพาตนสู่ระดับสูง หลังจากตายเพราะกายแตก ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ชั้นสูงๆ

นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น

พระศากยปุตติยวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ผลักดันนโยบายของพระพรหมสิทธิ ที่ต้องการให้วัดไทยในต่างประเทศ รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังนั้นวัดอรุณสหราชอาณาจักร จึงจัดให้ โดยรณรงค์ นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ส่งเสริมคนไทย-ต่างชาติเข้าวัดตามวิถีวัฒนธรรมไทย เมื่อทำไปแล้วเป็นวัดแรกในทวีปยุโรปที่รักษาวัฒนธรรมไทย กลายเป็นต้นแบบวัดไทยในต่างประเทศไปแล้วในตอนนี้

“วัดอรุณสหราชอาณาจักร จะมีผ้าถุงหรือผ้าซิ่นคอยให้บริการแก่พุทธศาสนิกชน พร้อมส่งเสริมให้ชาวพุทธที่เป็นคนไทยช่วยเป็นผู้สื่อสารให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจในโครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นด้วย ซึ่งวัดอรุณสหราชอาณาจักรเป็นวัดไทยวัดเดียวที่มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มาศึกษาดูงาน และสนใจการเรียนวิปัสสนากรรมฐาน” พระศากยปุตติยวงศ์ กล่าว แบบนี้ต้องสาธุ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: