ชาวพุทธไทย ลาว กัมพูชา ต้อนรับธรรมยาตราเกินคาดคิด

Published June 13, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

28 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:51 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/496730

ชาวพุทธไทย ลาว กัมพูชา ต้อนรับธรรมยาตราเกินคาดคิด

โดย…สมาน สุดโต

สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวความในใจผ่านสื่อมวลชนว่า รู้สึกประทับใจมากตั้งแต่วันแรกที่คณะธรรมยาตราออกเดินทางจากไทยเข้า สปป.ลาว จนถึงกัมพูชา เพราะไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าภาพแห่งความงดงามเช่นนี้ จะเกิดขึ้นแบบเกินความคาดหมาย มากๆ ถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของการธรรมยาตราอย่างแท้จริง อย่างล่าสุดที่ สตึงเตรง จังหวัดเล็กๆ ในกัมพูชา มีประชากรหมื่นกว่าคน แต่พลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่มากล้น จึงเห็นชาวสตึงเตรงสามัคคีกันออกมาต้อนรับและร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น

โดยสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา เสด็จเป็นประธานสงฆ์ที่กรุงพนมเปญ วันที่ 26 พ.ค. 2560 อันเป็นวันที่ 6 ของโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง ที่พระสงฆ์และญาติโยม 5 ประเทศ ประกอบด้วย พระสงฆ์ไทย 23 รูป พระสงฆ์เมียนมา 10 รูป พระสงฆ์ สปป.ลาว 6 รูป พระสงฆ์กัมพูชา 4 รูป พระสงฆ์เวียดนาม 2 รูป รวม (วันที่ 21 พ.ค.) 45 รูป ทั้งนี้ยังไม่รวมสื่อมวลชนจากไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา และญาติโยมผู้อุปถัมภ์และติดตามอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560 เพื่อประกาศหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โครงการนี้ดำเนินการโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ที่มี ชัช ชลวร เป็นประธาน และสุภชัย เป็นเลขาธิการ อุปถัมภ์โดยมูลนิธิวีระภุชงค์

วันแรกที่ 21 พ.ค. 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผจว.อุบลราชธานี และพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ในขณะที่ญาติโยมชาวอุบลมาร่วมทำบุญตักบาตรกันคับคั่ง ดังที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. เวลา 06.30 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต ณ วัดโพธิ์สระปทุม ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จากนั้นตั้งขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ ผ่านบ้านดอนกลาง มุ่งสู่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สุภชัย ได้ถวายองค์พระพุทธเมตตาแด่เจ้าอาวาสวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนชาวไทยมอบตราธรรมจักร สัญลักษณ์ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯ

คณะธรรมยาตราเริ่มเดินทางเข้าสู่ประเทศ สปป.ลาว เป็นประเทศแรกทางด่านช่องเม็ก มุ่งสู่ด่านวังเต่า เข้าสู่สปป.ลาว เข้าถวายความเคารพเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวงศ์ ถวายองค์พระพุทธเมตตาแด่เจ้าอาวาส และเริ่มพิธีมอบเสาเสมาธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสีธงธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯ และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดีย และพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดศรีสว่างวงศ์

วันรุ่งขึ้นข้ามไปแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ได้รับการต้อนรับอย่างมีเกียรติยิ่งจาก ดร.พระมหางอน ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส.)

สังฆราชกัมพูชาเปิดธรรมยาตราที่พนมเปญวันที่ 26 พ.ค.

บุคคลสำคัญของ สปป.ลาว 1.รศ.ดร.สมอก กิ่งสดา รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ 2.คุณเมฆสวรรค์ พรหมพิทักษ์ ประธานสภาแขวงจำปาสัก 3.คุณบัวลิน วงพะจัน รองเจ้าแขวงจำปาสัก 4.คุณสีทน แก้วพูวงศ์ ประธานแนวลาวสร้างชาติ แขวงจำปาสัก 5.คุณขันคำแก่นบุดตา หัวแผนกการต่างประเทศแขวงจำปาสัก 6.คุณบุญทวี พรทะสิน รองอธิบดีกรมการศาสนา 7.คุณภูธร สุพรรณทอง อุบาสิกาผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ณ เมืองปากเซ คณะธรรมยาตราได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากประชาชนชาวลาวที่ออกมาทำบุญใส่บาตรกันคับคั่ง และมีพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์และฉัพพรรณรังสีแก่ผู้นำ ร่วมปลูกต้นโพธิ์ที่นำมาจากพุทธคยาเป็นที่ระลึก ก่อนออกเดินทางต่อไปราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อเช้าวันที่ 23 พ.ค.จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพูส่าเหล้า เมืองโพน่อง ที่วัดแห่งนี้มีพิธีที่มีความสำคัญ จะมีการถวายองค์พระพุทธเมตตาแด่เจ้าอาวาสวัดพูส่าเหล้า และจะมีการมอบเสาเสมาธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และธงธรรมยาตราแด่เจ้าคณะแขวงจำปาสัก ผู้ว่าแขวงจำปาสัก และ ดร.ฮาว ชิดดัง ผู้อุปถัมภ์โครงการใน สปป.ลาว

วันที่ 23 พ.ค. จาก สปป.ลาว ข้ามไปยังจังหวัดสตึงเตรง สู่ประเทศกัมพูชา ผ่านด่านหนองนกเขียน-เวินคาม คณะพระสงฆ์เดินข้ามสะพานแม่น้ำเซกองไปยังวัดโพธิญาณ อำเภอสตึงเตรง ประเทศกัมพูชา

หลวงปู่งอน ประธานศูนย์กลาง อพส.ลาว มาต้อนรับด้วยตนเอง

สถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ คณะธรรมยาตราได้เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถาน ปราสาทซอมโบไพรกุก (Sambor Prei Kuk) จากนั้นเดินทางเข้าสู่พิธีการ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

เป๊กเซียง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล กล่าวต้อนรับ และเลขาธิการชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งมอบเสาเสมาธรรมจักร แด่ พล.อ.วาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

สุภชัย วีระภุชงค์ และพระเมธีวรญาณ

สุรพล มณีพงษ์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ส่งมอบธงฉัพพรรณรังสี แด่ผู้อำนวยการสถาบันและ ทพ.มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ส่งมอบธง 5 แผ่นดิน แด่ สุขาคุณ หัวหน้าสำนักงานบริหารสถาบัน

นอกจากนั้น ชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ ยังมอบยาเวชภัณฑ์และเครื่องโต๊ะหมู่บูชาแด่สถาบันอีกด้วย

จากนั้น พระธรรมวรนายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล นำคณะสงฆ์ธรรมยาตราเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นมงคลของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีพระสงฆ์ร่วมสวดมนต์ ณ สถานศึกษาแห่งนี้ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา

คณะธรรมยาตราออกเดินทางไปยังพนมเปญ วันที่ 25 พ.ค. และสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ที่โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ วันที่ 26 พ.ค. จากนั้นคณะเดินทางเข้าเวียดนาม กลับมาไทยแล้วไปเมียนมา ปิดโครงการ วันที่ 4 มิ.ย. ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 จ.สมุทรปราการ

คณะธรรมยาตราฯ ที่ปราสาทวัดพู

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: