ชมพระธาตุหลวง เวียงจันทน์

Published June 13, 2017 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

07 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:28 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/493629

ชมพระธาตุหลวง เวียงจันทน์

โดย…พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ภมรพล ป.ธ.9, M.A.)

วันสุดท้ายในนครหลวงเวียงจัน เรายังอยู่ในกำแพงเวียงจันอยู่ ภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทย รายงานสายใยสานศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว ภารกิจสุดท้าย คือ การเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชรูปใหม่ ที่ วัดพระธาตุหลวง

– ณ วัดพระธาตุหลวง เมื่อปี 2553 ข้าพเจ้าได้เคยเข้าเฝ้าพระสังฆราชพระมหาวิจิตร สิงหาราชอายุ 86-87 ปี ซึ่งพอข้าพเจ้าเดินทางกลับไทยได้ราว 10 กว่าวัน ก็มรณภาพเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2553 หลังจากนั้นลาวมีพระสังฆราชรูปใหม่ ชื่อ พระมหาผ่องสมะเลิก ซึ่งเพิ่งมรณภาพไปด้วยอายุ 101 ปี เมื่อปีที่แล้วนี่เอง

– ตอนนี้ลาวมีพระสังฆราชพระองค์ใหม่ เรียกว่า สมเด็จง่อน คนทางจำปาศักดิ์ อายุราว 86-87 ปี

– พระสังฆราชลาวปรารภว่า ลาวอยากจะจัดการประชุมประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง และอยากให้ไทยมาช่วยเรื่องการจัดประชุม ซึ่งทางไทยก็ตอบรับด้วยความยินดี หรือทำเป็นเรื่องประชุมร่วมกัน เป็น Co-host ก็ได้

– เมื่อปี 2553 นั้น หอประชุมใหญ่วัดพระธาตุหลวง กำลังก่อสร้าง บัดนี้สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย เป็นห้องประชุมใหญ่โต ด้วยทุนการก่อสร้างเป็นพันล้านบาท (45 ล้านเหรียญสหรัฐ) เปิดใช้งานเป็นที่จัดประชุมใหญ่มาแล้ว คณะเราได้ขึ้นไปเยี่ยมชมชั้นสอง เห็นพระไตรปิฎกอักษรบาลีลาว ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ตีพิมพ์แจก 100 ชุด ตอนนี้คณะกรรมการกำลังแปลจากบาลีลาวเป็นภาษาท้องถิ่นลาว

– จากหอประชุมใหญ่ ก็ไปเยี่ยม “ห้องการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส.) (The Central Headquarter Office of Laos Fellowship Organization)” ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของหอประชุมใหญ่นั่น บุนทวี ตำแหน่งรองอธิบดีกรมศาสนา คนหลวงพระบาง (ลาวลุ่ม) ศิษย์เก่า มจร เชียงใหม่ บอกว่า ก่อนเขาไปศึกษาต่อที่ประเทศไทย ได้เคยเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดนี้

– ศูนย์รวมใจของลาวทั้งชาติอยู่ที่พระธาตุหลวง มีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มหาราชของลาว ประทับนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านทิศตะวันออก ใครมาเวียงจันต้องมาถ่ายรูปที่ด้านหน้านี้ ฉากหลังมีพระเจ้าไชยเชษฐาฯ-ต้นตาล-และเจดีย์พระธาตุหลวงที่เปล่งสีเหลืองงามอร่ามตา สิ่งก่อสร้างทางศาสนาพุทธที่มีความสมบูรณ์ ความลงตัว ไม่ว่ามองจากมุมไหน จะเห็นความสวยงามที่เรียกว่า “Beauty ความสวย” นั่นคือความพอดี พองาม ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป แต่พอดี ได้สัดส่วนในองค์ประกอบทุกอย่าง

– ข้าพเจ้าตั้งขอสังเกตว่า ต้นตาลดูเหมือนจะหายไป ซึ่งก็เป็นความจริงดังว่า เพราะต้นตาลที่อยู่หลังพระเจ้าไชยเชษฐาฯ ได้หักล้มลงมา อย่างน้อยต้นหนึ่ง ข้าพเจ้ายังเก็บภาพต้นตาลที่พระธาตุหลวง ประเทศลาว (และต้นตาลที่นครวัด) ไว้ในใจอยู่ตลอดเวลา เพราะนั่นเป็นความงดงามทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง

– พระธาตุหลวงกำลังซ่อมบูรณะ ส่วนยอดเจดีย์ซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือที่ด้านวิหารคดและซุ้มประตูทางเข้าออกพระธาตุชั้นใน ดังนั้นภายในบริเวณวิหารคดจึงไม่มีอะไรให้ชมมาก เนื่องจากกำลังบูรณะชั้นล่างอยู่

อ่านต่อฉบับหน้า

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: