โมเฮนโจ ดาโร โบราณสถานมรดกโลก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 19 พ.ค. 2560 06:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/945025


นักท่องเที่ยวกำลังเดินขึ้นไปในเขตซากโบราณสถานเมืองโมเฮนโจ ดาโร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก โบราณสถานดังกล่าวเคยเป็นหนึ่งในมหานครที่เก่าแก่ที่สุดในยุคสัมฤทธิ์ (Bronze age) แต่กลับมีการวางแผนผังเมืองที่เป็นระเบียบและมีความทันสมัยไม่น้อย เนื่องจากทุกบ้านมีห้องน้ำและระบบท่อทิ้งน้ำเสีย นักโบราณคดีเชื่อว่าซากปรักหักพังของเมืองโมเฮนโจ ดาโร จะช่วยไขความลับของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงอารยธรรมอิสดัส วัลเลย์ (Indus Valley) ซึ่งเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดีย.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s