YES BANK ได้รับการจัดอันดับที่ ‘AAA’ จาก MSCI ESG Research

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ http://www.infoquest.co.th/contactus/

 

มุมไบ–15 ธ.ค.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

YES BANK ธนาคารภาคเอกชนรายใหญ่อันดับ 5 ของอินเดีย ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือจาก MSCI ESG Research สู่ระดับ AAAจากระดับ AA โดย MSCI ESG Research ได้ชูจุดแข็งที่สำคัญของ YES BANK ในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บรรษัทภิบาล และการสร้างเสถียรภาพของระบบการเงิน ทั้งยังระบุด้วยว่า ธนาคารไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 YES BANK Becomes the First Indian Bank to be Selected in Dow Jones Sustainability Indices / YES BANK Logo

(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151012/769006 )

รานา คาปูร์ เอ็มดีและซีอีโอของ YES BANK กล่าวว่า “YES BANK มีความเป็นเลิศในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเราเป็นธนาคารแห่งแรกในอินเดียที่รวมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไว้ในกรอบการประเมินความเสี่ยงเครดิตโดยรวม ซึ่งช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในเชิงรุก พร้อมทั้งสร้างโอกาสใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูง (Sunrise sector) ของอินเดีย ปัจจุบันนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยต่างก็เริ่มตระหนักกันมากขึ้นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)”

การได้รับการจัดอันดับที่ ‘AAA’ ถือเป็นการยืนยันถึงกรอบการทำงานด้านความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 360 องศาของ YES BANK ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัย ESG ที่กำหนด

สิ่งแวดล้อม

YES BANK ได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ โดยในปีงบการเงิน 2559ธนาคารได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 19.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004สำหรับสาขาของธนาคาร 184 แห่งในอินเดีย

สังคม

YES BANK ใช้โมเดลธนาคารแบบไม่มีสาขาเพื่อให้เข้าถึงครัวเรือนในเขตชนบทกว่า 18.8 ล้านหลังคาเรือนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผ่านทางกลุ่มเพื่อการพึ่งพาตนเอง Self Help Group (SHG) จำนวน 155,000 กลุ่ม นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Business Correspondent (BC) จำนวน 39 ราย เพื่อจัดหาบริการทางการเงินที่ครอบคลุมแก่ประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคาร ทั้งในชนบทและในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ครอบคลุม 260 อำเภอทั่วอินเดีย

ธรรมาภิบาล

YES BANK ถือเป็นสถาบันอ้างอิงของอินเดียสำหรับการจัดทำการบัญชีและการรายงานตามแนวคิด Triple Bottom Line และในปีงบการเงิน2559 ธนาคารได้กลายเป็นผู้บุกเบิกในฐานะธนาคารอินเดียแห่งแรกที่ออกรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามแนวทางการรายงานเชิงบูรณาการ (Integrated Reporting) ของสภาการรายงานเชิงบูรณาการระหว่างประเทศ (International Integrated Reporting Council: IIRC)ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางของ GRI G4 อย่างต่อเนื่อง YES BANKได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ในด้านระบบการจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เกี่ยวกับ YES BANK

YES BANK เป็นธนาคารภาคเอกชนรายใหญ่อันดับ 5 ของอินเดีย โดยมีสาขาทั่วทั้ง 29 รัฐ และ 7 ดินแดนสหภาพของอินเดีย และมีสำนักงานใหญ่ในเขต Lower Parel Innovation District (LPID) ของมุมไบ ธนาคารถือกำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นต่อความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้ประกอบการของ รานา คาปูร์ ผู้ก่อตั้ง ร่วมด้วยทีมบริหารระดับสูงของเขา โดยธนาคารได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นธนาคารเพื่อมืออาชีพของอินเดีย ด้วยพันธกิจระยะยาวในการ “สร้างธนาคารคุณภาพเยี่ยมระดับโลกในอินเดียภายในปี 2563″

สื่อมวลชนติดต่อ:

Sonali Shome

โทร: +91-22 3347 8051

อีเมล: sonali.shome@yesbank.in

ที่มา: YES BANK Ltd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s