Oil Insurance Limited (OIL) ประกาศจ่ายเงินปันผล 200 ล้านดอลลาร์ พร้อมอนุมัติฝ่ายบริหารเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ 2559

Published December 16, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ http://www.infoquest.co.th/contactus/

 

แฮมิลตัน, เบอร์มิวดา–15 ธ.ค.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท Oil Insurance Limited (OIL)ประจำเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการฯได้มีมติให้ดำเนินการการจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายจำนวน200 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 การตัดสินใจของที่ประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เนื่องจากสถานะเงินทุนที่แข็งแกร่งของ OIL และแผนบริหารจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากมติเรื่องการจ่ายเงินปันผลแล้ว ที่ประชุมยังมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 2559 ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานหลักของบริษัท ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการสมาชิก และการตลาดและการจัดจำหน่าย โดยแผนขั้นสุดท้ายจะถูกชี้แจงต่อสมาชิกในการประชุมสามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2560

โรเบอร์โต เบนซัน ประธานคณะกรรมการของ OIL แสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหารในการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ OIL ในช่วงเวลาที่ต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากในการตัดสินใจพร้อมเสริมว่า แผนกลยุทธ์ใหม่ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเพิ่มความโดดเด่นให้กับคุณค่าที่เรานำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น และผมตั้งตารอที่จะได้เห็นการเดินหน้าแผนกลยุทธ์นี้

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OIL และผลประกอบการประจำไตรมาส30 กันยายน 2559 ได้ที่ http://www.oil.bm

Oil Insurance Limited (OIL) รับประกันสินทรัพย์ด้านพลังงานทั่วโลกเป็นมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับสมาชิกกว่า 50 ราย ด้วยจำนวนเงินจำกัดความรับผิดในทรัพย์สินสูงสุดถึง 400 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นจำนวนกว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ของขีดความสามารถในการรับประกันภัยทรัพย์สินที่ระดับ A- สมาชิกประกอบไปด้วยบริษัทพลังงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีสินทรัพย์ทางกายภาพอย่างน้อย 1พันล้านดอลลาร์ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุนหรือเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอประกอบไปด้วย ทรัพย์สิน (ความเสียหายทางกายภาพ) ลมพายุ มลพิษที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การควบคุมหลุมพลังงาน การก่อการร้าย ไซเบอร์ การก่อสร้าง และเรือบรรทุก สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ OIL ให้ความคุ้มครองได้แก่ การสำรวจและผลิตทั้งบนบกและในทะเล การกลั่นและการตลาด ปิโตรเคมี เหมืองแร่ ท่อส่ง สาธารณูปโภคไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: Oil Insurance Limited (OIL)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: