NEC จัดฝึกอบรมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐของไทย

Published December 16, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ http://www.infoquest.co.th/contactus/

 

โตเกียว–14 ธ.ค.–เบอร์นามา-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

          เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC; TSE: 6701) ประกาศว่า บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของไทย ให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม ที่กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ETDA และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน

          ETDA เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ETDA ยังเป็นผู้ดำเนินงานศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของ NEC มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ โดยจะมีการจำลองสถานการณ์การโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้า ซึ่งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้ผู้ดูแลระบบมีความศักยภาพเพิ่มขึ้นในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในลักษณะที่ครอบคลุม

          นายทาคายูกิ คาโนะ ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ให้แก่หน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ความสำเร็จของ NEC ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ผ่านมานั้น ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆทั่วโลก ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์”

          ข้อมูลการฝึกอบรมโดยสังเขป

          โครงการฝึกอบรมดังกล่าวสร้างขึ้นจากแบบจำลองของระบบเครือข่ายหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองรับมือกับสถานการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างเต็มรูปแบบด้วยตนเอง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ไปจนถึงการแก้ปัญหาในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งถือเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่า การอบรมครั้งนี้ไม่ได้มอบทักษะเชิงเทคนิคในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมอบหลักการที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อช่วยยับยั้งความเสียหายไม่ให้บานปลาย อาทิ ข้อควรปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ และการแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ประวัติความเป็นมา

          ในเดือนเมษายน 2558 กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น (MIC) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างสองประเทศ และการประสานงานกันในด้านการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีระดับ mission-critical ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงไซเบอร์ในประเทศไทยผ่านทางการจัดหาเทคโนโลยีขั้นสูง

          เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ทาง NEC ได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐของไทย โดยผ่านทางโครงการที่กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้ริเริ่มขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ “Cyber Defense Exercise with Recurrence (CYDER)” ที่กระทรวง MIC จัดขึ้นในญี่ปุ่น โดย NEC มองว่าการทำสัญญาฉบับใหม่กับ ETDA ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของโครงการความร่วมมือในปี 2558

          เกี่ยวกับ NEC Corporation

          NEC Corporation เป็นผู้นำด้านการบูรณาการเทคโนโลยีเครือข่ายและไอทีเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจและผู้คนทั่วโลก NEC นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นซึ่งเกิดจากการผสมผสานประสบการณ์และทรัพยากรจากทั่วโลกของบริษัท ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ NEC สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ NEC อาศัยความชำนาญที่สั่งสมมากว่า 100 ปีในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ผู้คน ธุรกิจ และสังคม ได้พัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อไป  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.nec.com

          NEC Group ทำหน้าที่จัดหา “โซลูชั่นเพื่อสังคม” ทั่วโลก ซึ่งช่วยส่งเสริมความปลอดภัย ความมั่นคง ประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมกันทางสังคม NEC ยึดวิสัยทัศน์ “Orchestrating a brighter world” ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยแก้ปัญหาความท้าทายในมิติหลากหลาย และสร้างคุณค่าทางสังคมแบบใหม่เพื่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nec.com/en/global/about/vision/message.html

          NEC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NEC Corporationซึ่งสงวนลิขสิทธิ์ ส่วนเครื่องหมายของสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆ (C)2016 NEC Corporation

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

          NEC Press Contacts (ญี่ปุ่น):

          ชื่อ: Seiichiro Toda, NEC Corporation

          อีเมล: s-toda@cj.jp.nec.com

          โทร: +81-3-3798-6511

          ชื่อ: Joseph Jasper, NEC Corporation

          อีเมล: j-jasper@ax.jp.nec.com

          โทร: +81-3-3798-6511

          ที่มา: NEC Corporation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: