คุณค่าของชีวิต

Published August 5, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07049010359&srcday=2016-03-01&search=no

วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 22 ฉบับที่ 392

เรื่องแบรนด์ เรื่องกล้วยๆ

สมยศ ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ และอาจารย์พิเศษ BJM คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณค่าของชีวิต

ทางการตลาด เรามักใช้คำว่าผู้บริโภค หมายถึงคนที่พร้อมจะรู้จักแบรนด์ คิดอยากจะซื้อ ไปจนถึงซื้อแล้วก็ซื้อใหม่

การคิดถึงคนเป็นผู้บริโภคตลอดเป็นสิ่งที่มองการตลาด การสร้างแบรนด์แคบเกินไป ไม่ต้องอะไรมาก ลองเปรียบเทียบกับตัวเราเอง ว่าเราใช้เวลาขนาดไหนที่จะคิดถึงแบรนด์ แล้วจะรู้สึกว่าเราใช้เวลาน้อยมาก เราจะเริ่มคิดก็ต่อเมื่อเราต้องการ หรือแบรนด์ทำอะไรบางอย่างจนเรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เราใช้เวลาคิดถึง การเรียน งาน เงิน บ้าน ปัญหา หรืออะไรต่อมิอะไรในชีวิตซะมากกว่า แบรนด์ที่ดีควรคิดว่าจะทำอย่างไร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเขาในหลายๆ จังหวะชีวิต ในที่นี้คำจำกัดความไม่ใช่ผู้บริโภค แต่เป็นคน ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจว่าเขาคิดอย่างไร ฝันอะไร อะไรที่มีคุณค่าในชีวิตเขา แล้วแบรนด์เราล่ะจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างไร

แบรนด์ที่ดีมีความหมายมากกว่าทำให้ผู้บริโภคใช้ แต่ขยายมากไปถึงเติมเต็มในส่วนต่างๆ ของชีวิตคนได้ น้ำหอมไม่ใช่แค่หอม แต่หมายถึงความมั่นใจ ความเซ็กซี่ ความรู้สึกที่เป็นจุดสนใจจากคนรอบข้าง ซึ่งอาจนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต รถไม่ได้มีความหมายแค่นำคนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่รวมไปถึง ภาพพจน์ที่คนซื้อ คนขับรู้สึกว่าเขาเป็นและอยากให้คนอื่นเห็น ยาสระผมไม่ได้เพียงทำให้ผมสะอาด นุ่มนวล แต่หมายถึงความงาม ความมั่นใจในการพบเจอะเจอผู้อื่น คือความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสได้ใช้สินค้าที่มีผลได้ขนาดนั้น สิ่งเหล่านี้คือการสร้างแบรนด์ที่แท้จริง เครื่องสำอางไม่ได้ขายสี แต่นำความหวังที่จะสวยงาม มีเสน่ห์เข้ามาหาผู้หญิง เมื่อเราจะนำแบรนด์เราข้ามเขตแดน สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญมาก และมีความแตกต่างกัน ในสังคมที่แตกต่างกัน แบรนด์ต้องเข้าใจคนหลากหลายประเทศให้ดี เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขา

เอเชียเมื่อเปรียบเทียบกับตะวันตกชอบอยู่เป็นกลุ่ม มีความเป็นปัจเจกชนค่อนข้างน้อย มาเลเซียมีความเป็นปัจเจกชนค่อนข้างสูงในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่น่าแปลกคือสิงคโปร์ ประเทศที่เจริญมากๆ กลับมีความเป็นปัจเจกชนน้อย หรือเท่าๆ กับประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งหมายถึง เราชอบอยู่เป็นสังคมในกลุ่ม ไม่ชอบสภาวะแตกแยกกันออกไป ไม่กล้าทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นมากนัก บางครั้งก็ตามมากกว่านำ การตามไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ตาม แต่หมายถึงการทำงานเป็นหมู่หรือกลุ่มมากกว่า การสร้างแบรนด์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องโชว์คนเป็นกลุ่ม โทรศัพท์มือถือมีการซื้อที่ใส่ ทำโน่นนี่ให้ดูน่าสนใจหรือเหมาะกับตัวเอง ซึ่งจะเห็นว่าบางครั้งก็มีสัญลักษณ์บางอย่างที่แตกต่าง โทรศัพท์คือเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การประดับโทรศัพท์ก็เป็นการสื่อสารบางอย่างถึงความเป็นตัวเอง

แบรนด์ตะวันตกหลายๆ แบรนด์ก็สื่อสารความเป็นตัวของตัวเองที่แตกต่าง ซึ่งก็ทำให้คนเอเชียหันมาสนใจ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าฟุ่มเฟือย กระเป๋า น้ำหอม รถราคาแพง ที่จับกลุ่มนักธุรกิจซะมากกว่า แต่ถ้าเป็นรถสำหรับวัยรุ่นก็มีการโชว์กลุ่มซึ่งสนุกด้วยกันในรถ การวางแบรนด์ต้องคำนึงถึงความฝันที่คนเป็น เมื่อยังเด็ก เพื่อนสำคัญสุด การได้เล่นกับเพื่อน ไปไหนกับเพื่อน ทำสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่เด็กต้องการ เขายังไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมากมายนัก เพื่อนหรือการจับกลุ่ม คือเสรีภาพกลุ่มที่เขาต้องการ แบรนด์ต้องตอบสนองสิ่งเหล่านั้นให้เขา แต่พออายุมากขึ้น ทำงาน มีเงินมากพอ ก็เริ่มที่จะต้องการความเป็นส่วนตัว ความแตกต่างมากขึ้น แบรนด์ที่กลุ่มนี้ชอบก็อาจเป็นแบรนด์ที่มีอิสระ แตกต่างมากขึ้น แบรนด์เหล่านี้ก็จะเห็นได้จาก แบรนด์แฟชั่น รถราคาแพง เครื่องประดับ นาฬิกา ซึ่งจะเริ่มเห็นว่าคนในกลุ่มเดียวกัน มีน้อยนักที่ใช้แบรนด์ แบรนด์เดียวกัน นั้นคือความเป็นปัจเจกชนสูงขึ้น

คุณค่าที่แตกต่างเหล่านี้ยังมีอีกมากที่เราต้องศึกษา และเข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละประเทศ แต่ละวัฒนธรรม เพื่อให้แบรนด์เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: