คืบหน้า…กฟก.ลุยแก้หนี้

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย สะ-เล-เต 26 เม.ย. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/610663

 

เป็นไปตามสัญญา…หลังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้บอร์ดครบทั้ง 3 คณะ เข้ามาแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก นายละม้าย เสนขวัญแก้ว ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ 9 จังหวัดที่กำลังมีปัญหาเร่งด่วนทันที

ไล่มาตั้งแต่ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ชัยนาท ลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว คิวต่อไป อ่างทอง, ลำพูน, ลำปาง, เชียงราย, พัทลุง และเพชรบุรี…ด้วยเป็นพื้นที่มีปัญหา สหกรณ์เจ้าหนี้กำลังเร่งรัดยึดที่ทำกินของเกษตรกรมาขายทอดตลาด

“เราต้องรีบลงพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและสหกรณ์เจ้าหนี้ ว่าทางกองทุนฟื้นฟูจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและซื้อหนี้จากสหกรณ์อย่างแน่นอน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้เจ้าหนี้ชะลอการบังคับหนี้ไว้ก่อนเป็นเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน นับตั้งแต่ 1 พ.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือกรกฎาคม”

นายละม้าย อธิบายว่า สืบเนื่องมาจากการกู้หนี้ของเกษตรกร จากสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการกู้หนี้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะใช้บุคคลค้ำประกันแทน แต่กฎหมายในการซื้อหนี้ของกองทุนฯ ได้กำหนดไว้ว่าการซื้อหนี้นั้นจะต้องโอนทรัพย์สินมาเป็นของกองทุนฯ

เมื่อไม่มีทรัพย์สินให้โอนมาเป็นของกองทุนฯ เลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แม้ที่ผ่านมา กฟก. จะใช้วิธีโอนบุคคลค้ำประกัน มาช่วยค้ำประกันให้ทางกองทุนฯต่อ แต่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทักท้วงมาว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง ขอให้ปรับแก้ไขระเบียบให้ชัดเจนเสียก่อนถึงจะทำได้ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยภายใน 3 เดือนนี้

อีกปัญหาที่ต้องรีบจัดการ หนี้ที่ไม่ได้มาจากการกู้ยืมเพื่อการเกษตร หนี้ประเภทนี้ กฎหมาย กฟก.ไม่สามารถเข้าไปซื้อได้ ทั้งที่ในทางปฏิบัติเป็นที่รู้กันดี ถ้าเกษตรกรจะกู้หนี้ไปทำการเกษตร เจ้าหนี้มักจะไม่ให้กู้หรือ ให้กู้แต่ได้เงินน้อย การทำสัญญากู้เงินจึงระบุไปว่า นำไปซื้อเครื่องจักรกล ซ่อมบ้าน สร้างบ้าน หรือทำธุรกิจ เป็นอีกเรื่องที่ทาง สตง.ได้ทักท้วงมา… จึงต้องขอเวลาแก้ไขระเบียบเหล่านี้ให้แล้วเสร็จใน 3 เดือนไปพร้อมกัน

ประธานกรรมการจัดการหนี้ฯ ยืนยันจัดการได้ทันแน่ เพราะรัฐบาลนี้ยินดีจะช่วยเหลือเกษตรกรเต็มสูบอยู่แล้ว.

สะ–เล–เต

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s