ไทยว่างงานต่ำสุดในโลก ก.พ. 59 อยู่ที่ 0.87%

Published July 12, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/224804

แวดวงแรงงาน,การศึกษา,ว่างงาน

การศึกษา-สาธารณสุข  :  28 มี.ค. 2559

ไทยว่างงานต่ำสุดในโลก ก.พ. 59 อยู่ที่ 0.87%

แวดวงแรงงาน : ไทยว่างงานต่ำสุดในโลก ก.พ. 59 อยู่ที่ 0.87%

                    นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เล่าถึงสถานการณ์การจ้างงานในเดือน กุมภาพันธ์ ว่าที่ผ่านมากระทรวงแรงงานโดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยเปิดสมาร์ทจ๊อบเซ็นเตอร์ และปัจจุบันเพิ่ม สมาร์ทเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  พร้อมกันไปด้วย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมั่นคง โดยปี 2558 บรรจุงานได้ 446,618 คน สร้างรายได้แก่ครอบครัวกว่า 4,019 ล้านบาทต่อเดือน ในช่วงมกราคม–กุมภาพันธ์ 2559 บรรจุงานได้ 67,361 คน สร้างรายได้กว่า 600 ล้านบาทต่อเดือน
                    จากข้อมูลสำนักงานประกันสังคมพบว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ประกันตนทำงานในสถานประกอบการ (ม.33) จำนวน 10,348,753 คน เมื่อเปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 10,057,328 คน) พบว่ามีผู้ใช้แรงงาน เข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 291,425 คน และหากผู้ใช้แรงงานต้องการไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานมุ่งเน้นแรงงานกึ่งมีฝีมือที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทย โดยในปี 2558 สามารถส่งรายได้กลับประเทศผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 82,000 ล้านบาท และในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 รายได้ส่งกลับอีกกว่า 14,400 ล้านบาท
                    ส่วนความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 43,019 อัตรา โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ ตำแหน่งงานการผลิต 17,968 อัตรา นับว่าสถานการณ์ว่างงานของประเทศไทยต่ำที่สุดในโลก โดยมีอัตราว่างงานไม่เกิน 1% ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 0.87% สำหรับประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรั่งเศส อัตราการว่างงาน 10.4% สหรัฐอเมริกา 7.4% เยอรมนี 5.3% หรือญี่ปุ่น 4% และในกลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อนบ้านเราก็จะมีอัตราการว่างงานที่แตกต่างกันไป เช่น สิงคโปร์ 2.8% มาเลเซีย 3.2% อินโดนีเซีย 6.3% หรือฟิลิปปินส์ 7.1% ทำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในปี 2015 ด้วย

One comment on “ไทยว่างงานต่ำสุดในโลก ก.พ. 59 อยู่ที่ 0.87%

 • Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: